Lưu trữ hàng ngày: 15/07/2021

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 3: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT (Số thông báo: 20210735462 – 00. Thời điểm đăng tải: 13/07/2021 09:24)

Bên mời thầu: Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Nho Quan Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN XÂY...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý các Dự án Nông nghiệp Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY TNHH SỞ HỮU MINH KHAI(0100108374 - Công...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu TV-02: Khảo sát, thiết kế BVTC-TDT (Số thông báo: 20210644635 – 00. Thời điểm đăng tải: 13/07/2021 16:18)

Bên mời thầu: Ban QLDA Xây Dựng Khu Kinh Tế Quốc Phòng Tân Hồng Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 02: Mua mới 01 xe ô tô đưa đón hoa tiêu (Số thông báo: 20210683643 – 00. Thời điểm đăng tải: 13/07/2021 09:48)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Toyota Hải...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban quản lý công trình dự án phát triển kinh tế xã hội huyện Mường Tè Nhà thầu trúng thầu: 1/ Hợp...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Hóc Môn Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty Cổ phần Tư...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 1: Lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán (Số thông báo: 20210624599 – 00. Thời điểm đăng tải: 13/07/2021 09:37)

Bên mời thầu: Ban Quản lý các dự án xây dựng huyện Tiên Du Nhà thầu trúng thầu: Liên danh CCU và ICU(0101098048 - CÔNG...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu CBĐT 01 – Tư vấn thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi (Số thông báo: 20210735801 – 00. Thời điểm đăng tải: 13/07/2021 10:00)

Bên mời thầu: Ban quản lý các dự án ODA tỉnh Sơn La Nhà thầu trúng thầu: Trung tâm giám định chất lượng xây dựng Dự...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Sơn La

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban quản lý Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam tỉnh Đăk Nông Nhà thầu trúng thầu: 1/...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án công trình thuỷ lợi nội đồng Nhà thầu trúng thầu: 1/ Liên danh Công ty cổ phần...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban quản lý Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam tỉnh Đăk Nông Nhà thầu trúng thầu: 1/...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc - Chi nhánh Tổng công ty Truyền tải điện Quốc...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ninh Nhà thầu...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Long An Nhà thầu...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Long An

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư - xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị Nhà...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công...