Lưu trữ hàng ngày: 10/07/2021

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 11: Thi công xây dựng công trình; Cung cấp, lắp đặt thiết bị và xây lắp hệ thống Cơ, Điện (Số thông báo: 20210359933 – 02. Thời điểm đăng tải: 08/07/2021 14:06)

Bên mời thầu: Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Vinaconex-Lưu Nguyễn-Atad-Ree-Cầu 7 Dự án: Xây dựng nhà ga...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Chỉnh lý khoa học tài liệu lưu trữ giai đoạn 2019-2020 tại Sở Y tế Nghệ An (Số thông báo: 20210639870 – 00. Thời điểm đăng tải: 08/07/2021 10:00)

Bên mời thầu: Sở Y tế Nghệ An Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LƯU TRỮ NGHỆ AN Dự án:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Sở Y tế tỉnh Hoà Bình Nhà thầu trúng thầu: 1/ Liên danh WTG - TTI(0104302502 - Công ty Cổ phần Tư...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn giám sát kỹ thuật xây dựng công trình (Số thông báo: 20210723033 – 00. Thời điểm đăng tải: 08/07/2021 11:17)

Bên mời thầu: Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai Nhà thầu trúng thầu: Công ty Tư vấn đầu tư...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Gia Lai

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: 07-2021-VHT-K2-1036SRT Mua sắm 634 module quang 10G loại 10KM và 1584 module 1G loại 10KM (Số thông báo: 20210530993 – 00. Thời điểm đăng tải: 08/07/2021 11:25)

Bên mời thầu: Tổng Công ty Công nghiệp công nghệ cao Viettel - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Nhà...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 5: Thi công nạo vét và vận chuyển chất nạo vét đi đổ. (Số thông báo: 20210551160 – 01. Thời điểm đăng tải: 08/07/2021 09:07)

Bên mời thầu: Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc Nhà thầu trúng thầu: Công Ty TNHH Cơ Giới Mỹ Dung Dự...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 5: Thực hiện bảo dưỡng cây cổ thụ trong Khu di tích Ao Bà Om (Số thông báo: 20210631819 – 00. Thời điểm đăng tải: 08/07/2021 15:05)

Bên mời thầu: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH CÔNG MINH CÂY XANH Dự...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Chỉnh lý hồ sơ tài liệu tồn đọng năm 2021 (Số thông báo: 20210649418 – 01. Thời điểm đăng tải: 08/07/2021 17:02)

Bên mời thầu: Sở Y tế Tỉnh Gia Lai Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Lưu trữ Miền Nam Dự án: Chỉnh lý hồ sơ...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Gia Lai

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 29: Tư vấn kỹ thuật, giám sát thi công gói thầu số 28 (gói thầu EPC nhà máy chính) (Số thông báo: 20210125370 – 00. Thời điểm đăng tải: 08/07/2021 16:05)

Bên mời thầu: Tổng công ty Điện lực TKV CTCP Nhà thầu trúng thầu: VIỆN NĂNG LƯỢNG Dự án: Nhà máy Nhiệt điện Na Dương II....

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua trang thiết bị phòng họp (Số thông báo: 20210613729 – 00. Thời điểm đăng tải: 08/07/2021 14:33)

Bên mời thầu: Tỉnh đoàn Lào Cai Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI NGUYỆT ÁNH II Dự án: Mua sắm...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Lào Cai

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Trung tâm Khuyến nông Hải Phòng Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty CP đầu tư phát triển Khoa học công nghệ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu (Số thông báo: 20210725373 – 00. Thời điểm đăng tải: 08/07/2021 23:00)

Bên mời thầu: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty TNHH thiết bị vật tư y tế Bảo Nam...