Lưu trữ hàng ngày: 08/07/2021

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban dân tộc tỉnh Hòa BÌnh Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty bảo hiểm bưu điện Tây Bắc; 2/ Công ty...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban dân tộc tỉnh Hòa BÌnh Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty TNHH MTV Hoàng Lan HB; 2/ Công ty cổ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Tư vấn khảo sát lập BC-KTKT xây dựng công trình (Số thông báo: 20210717910 – 00. Thời điểm đăng tải: 06/07/2021 20:22)

Bên mời thầu: BAN DÂN TỘC TỈNH TUYÊN QUANG Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÚ TÙNG Hình...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 05: Thi công chống mối công trình (Số thông báo: 20210718011 – 00. Thời điểm đăng tải: 06/07/2021 21:51)

Bên mời thầu: Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Than Uyên tỉnh Lai Châu Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Tư vấn...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 02: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu thi công xây dựng (Số thông báo: 20210714256 – 00. Thời điểm đăng tải: 06/07/2021 07:59)

Bên mời thầu: Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Nho Quan Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH phát triển xây dựng và thương...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Đảm bảo thoát nước trên địa bàn thành phố Tam Kỳ năm 2021 (Số thông báo: 20210605035 – 01. Thời điểm đăng tải: 06/07/2021 15:58)

Bên mời thầu: Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng thành phố Tam Kỳ Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: 20210648974 – 00. Thời điểm đăng tải: 06/07/2021 15:55)

Bên mời thầu: Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã Sa Pa Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Lào Cai

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng quận Hồng Bàng Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty Trách nhiệm...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu xây dựng (Số thông báo: 20210637964 – 00. Thời điểm đăng tải: 06/07/2021 18:57)

Bên mời thầu: Ban quản lý các dự án huyện Cư Jút Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Một thành viên Hoàng Lộc Dự án:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ San nền (Số thông báo: 20210603924 – 00. Thời điểm đăng tải: 06/07/2021 15:29)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án - Quỹ đất - Đô thị huyện Tây Giang Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH TƯ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 1: Sửa chữa hệ thống thoát nước tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò (Số thông báo: 20210649785 – 00. Thời điểm đăng tải: 06/07/2021 15:38)

Bên mời thầu: Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu ĐT:07-XD:01 – Thi công xây dựng (Số thông báo: 20210565245 – 00. Thời điểm đăng tải: 06/07/2021 09:26)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án 6 Nhà thầu trúng thầu: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THIÊN PHÚC Dự án: Dự án thành phần 7...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu RPBM.02: Thi công rà phá bom mìn, vật nổ (Số thông báo: 20210714505 – 00. Thời điểm đăng tải: 06/07/2021 08:35)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án 7 Nhà thầu trúng thầu: TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG TRƯỜNG SƠN Dự án: Dự án đầu tư...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Tư vấn lập kế hoạch bảo vệ môi trường (Số thông báo: 20210716495 – 00. Thời điểm đăng tải: 06/07/2021 15:08)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án các công trình Bưu điện, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam Nhà thầu trúng thầu: Công...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 11: Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành (Số thông báo: 20210231375 – 00. Thời điểm đăng tải: 06/07/2021 13:27)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án các công trình điện miền Trung Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Kế toán, Kiểm toán...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý Dự án Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty cổ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án chuyên ngành giao thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công Ty Cổ...