Lưu trữ hàng ngày: 05/07/2021

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 04: Toàn bộ phần xây dựng và đảm bảo giao thông (Số thông báo: 20210577976 – 00. Thời điểm đăng tải: 02/07/2021 09:51)

Bên mời thầu: Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông Nhà thầu trúng thầu: Liên danh nhà thầu: Công ty Cổ phần...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Ba Vì Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 03: Tư vấn giám sát thi công xây dựng (Số thông báo: 20210704296 – 00. Thời điểm đăng tải: 02/07/2021 08:35)

Bên mời thầu: Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Than Uyên tỉnh Lai Châu Nhà thầu trúng thầu: Ban QLDA đầu tư xây dựng...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Nho Quan Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty TNHH phát triển xây dựng và...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 02: Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: 20210609552 – 00. Thời điểm đăng tải: 01/07/2021 06:34)

Bên mời thầu: Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Yên Dũng Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM - INVEST Dự...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố Kon Tum Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty TNHH Ngọc Phúc; 2/ CÔNG...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Kon Tum

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 1: Toàn bộ phần xây lắp công trình (Số thông báo: 20210633961 – 00. Thời điểm đăng tải: 02/07/2021 07:05)

Bên mời thầu: Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Quỳ Hợp Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty TNHH...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Toàn bộ phần xây lắp (XD+TB) (Số thông báo: 20210573436 – 00. Thời điểm đăng tải: 01/07/2021 10:57)

Bên mời thầu: Ban quản lý các dự án xây dựng thị xã Từ Sơn Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty TNHH xây...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 6: Dịch chuyển đường điện trung, hạ thế và TBA (phục vụ công tác bồi thường và GPMB) (Số thông báo: 20210702382 – 00. Thời điểm đăng tải: 01/07/2021 15:24)

Bên mời thầu: Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Thuận Thành Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH xây dựng Trường Thịnh Dự...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Mua sắm thiết bị cho Viện Tài nguyên và Môi trường năm 2021 (Số thông báo: 20210603260 – 00. Thời điểm đăng tải: 01/07/2021 10:10)

Bên mời thầu: Ban Quản lý các dự án, Đại học Quốc gia Hà Nội Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN UY TÍN...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Cần Giờ Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH tư vấn xây...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Cung cấp lắp đặt thiết bị (Số thông báo: 20210700813 – 00. Thời điểm đăng tải: 01/07/2021 09:40)

Bên mời thầu: Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Hóc Môn Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Lập HSMT và đánh giá HSDT xây lắp (Số thông báo: 20210700404 – 00. Thời điểm đăng tải: 01/07/2021 08:40)

Bên mời thầu: Ban quản lý công trình Xây dựng cơ bản quận Hải Châu Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Tư Vấn Thiết...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Cần Giờ Nhà thầu trúng thầu: 1+2+4+5/ Công ty TNHH tư vấn...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án các công trình Bưu điện, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam Nhà thầu trúng thầu: 1/...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 7: Bảo hiểm xây dựng công trình. (Số thông báo: 20210549182 – 00. Thời điểm đăng tải: 01/07/2021 14:04)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án các công trình Điện miền Nam - CN Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc Gia Nhà...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 07: Thi công xây dựng công trình (Giai đoạn 2) (Số thông báo: 20210619110 – 01. Thời điểm đăng tải: 01/07/2021 11:16)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Tuyên Quang Nhà thầu...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án các công trình xây dựng Ninh Hòa Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN...