Lưu trữ hàng ngày: 03/07/2021

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Mua vật tư hàng hóa phục vụ hoạt động chuyên ngành doanh trại năm 2021 (Số thông báo: 20210665576 – 00. Thời điểm đăng tải: 29/06/2021 07:36)

Bên mời thầu: CHI ĐỘI KIỂM NGƯ SỐ 4 VÙNG 4 HẢI QUÂN Nhà thầu trúng thầu: hộ kinh doanh mai thị giang Dự án: Mua...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Mua Chế phẩm sinh học, thuốc phòng trị bệnh (Số thông báo: 20210544143 – 00. Thời điểm đăng tải: 29/06/2021 16:19)

Bên mời thầu: Chi cục thủy sản Bắc Giang Nhà thầu trúng thầu: Hợp tác xã sản xuất và thương mại thủy sản Xuyên Việt Dự...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Mua mũ bảo hiểm cho CBVC-NLD tại Chi nhánh NHCSXH tỉnh Lâm Đồng (Số thông báo: 20210692465 – 00. Thời điểm đăng tải: 29/06/2021 14:50)

Bên mời thầu: Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lâm Đồng Nhà thầu trúng thầu: CỬA HÀNG QUÀ XINH Dự án: Mua mũ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ In phôi biên lai năm 2021 (Số thông báo: 20210693415 – 00. Thời điểm đăng tải: 29/06/2021 16:22)

Bên mời thầu: Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Cao Bằng Nhà thầu trúng thầu: Chi nhánh Công ty TNHH xây dựng...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TNHH - CÔNG TY THÍ NGHIỆM ĐIỆN MIỀN NAM Nhà thầu trúng thầu:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 04: Xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị nhà chờ xe công nhân (Số thông báo: 20210504890 – 00. Thời điểm đăng tải: 29/06/2021 08:05)

Bên mời thầu: Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng Sản Việt Nam Công ty Than Uông Bí TKV Nhà thầu trúng thầu: Liên...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Cung cấp vật tư, thi công xây dựng công trình (Số thông báo: 20210349814 – 00. Thời điểm đăng tải: 29/06/2021 11:19)

Bên mời thầu: Chi nhánh Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Nhà máy nước Tân Hiệp Nhà...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh TNHH - Công ty Công nghệ Thông tin Điện...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TNHH - CÔNG TY THÍ NGHIỆM ĐIỆN MIỀN NAM Nhà thầu trúng thầu:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP. HCM, Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối TP. HCM Nhà thầu...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Chi nhánh Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh TNHH, Công ty Điện lực Củ Chi Nhà thầu trúng...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Trang bị thiết bị phóng điện cục bộ năm 2021 (Số thông báo: 20210572909 – 00. Thời điểm đăng tải: 29/06/2021 14:04)

Bên mời thầu: Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP. HCM TNHH Công ty Điện lực Bình Chánh Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Mua sắm tủ phân phối hạ thế (đợt 2) (Số thông báo: 20210530795 – 00. Thời điểm đăng tải: 29/06/2021 13:20)

Bên mời thầu: Chi nhánh Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh TNHH - Công ty Điện lực Sài Gòn Nhà thầu...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ DT-02-21: Cáp điện các loại (Số thông báo: 20210502676 – 00. Thời điểm đăng tải: 29/06/2021 12:01)

Bên mời thầu: Chi nhánh Tổng công ty Điện lực Tp. Hồ Chí Minh TNHH. Công ty Điện lực Phú Thọ Nhà thầu trúng thầu:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ thi công sửa chữa nhà làm việc TTBĐKTHC (Số thông báo: 20210690284 – 00. Thời điểm đăng tải: 29/06/2021 08:15)

Bên mời thầu: CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY TRỰC THĂNG VIỆT NAM - CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN - CÔNG TY TRỰC THĂNG...