Lưu trữ hàng ngày: 17/06/2021

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 01: Thi công xây dựng và mua sắm, lắp đặt thiết bị công trình (Số thông báo: 20210370055 – 00. Thời điểm đăng tải: 15/06/2021 09:34)

Bên mời thầu: Ban Điều phối các dự án vốn nước ngoài tỉnh Tuyên Quang Nhà thầu trúng thầu: Liên danh nhà thầu Công ty...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Bình Phước Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY TNHH TƯ VẤN...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật Đô thị thuộc Sở Xây dựng Nhà thầu trúng thầu: Công ty...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Yên Dũng Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 04: Toàn bộ phần xây dựng + đảm bảo ATGT (Số thông báo: 20210577399 – 00. Thời điểm đăng tải: 15/06/2021 13:44)

Bên mời thầu: Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Ba Vì Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Tư vấn khảo sát, thiết kế BVTC và dự toán công trình (Số thông báo: 20210644681 – 00. Thời điểm đăng tải: 15/06/2021 08:46)

Bên mời thầu: Ban quản lý bảo trì đường bộ Sơn La Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ GIAO THÔNG...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Sơn La

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói số 01: Cung cắp, lắp đặt trang thiết bị của dự án (Số thông báo: 20210503120 – 00. Thời điểm đăng tải: 15/06/2021 13:45)

Bên mời thầu: Ban Quản lý các dự án Công an tỉnh Tiền Giang Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Toàn Á Dự án: Cơ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý các dự án công trình thông tin 1 - Viễn thông Hà Nội Nhà thầu trúng thầu: 1+5/ Công...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 01 Toàn bộ phần xây lắp (Số thông báo: 20201225217 – 00. Thời điểm đăng tải: 15/06/2021 09:38)

Bên mời thầu: Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Con Cuông Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH KHAI KHOÁNG...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Giám sát thi công xây dựng (Số thông báo: 20210524670 – 00. Thời điểm đăng tải: 15/06/2021 14:14)

Bên mời thầu: Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Kiến Thụy Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty cổ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 1: Tư vấn lập TKBVTC + dự toán (Số thông báo: 20210468913 – 00. Thời điểm đăng tải: 15/06/2021 11:07)

Bên mời thầu: Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Gia Bình Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Kiến trúc xây dựng...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Lập HSMT và đánh giá HSDT xây lắp (Số thông báo: 20210648051 – 00. Thời điểm đăng tải: 15/06/2021 17:35)

Bên mời thầu: Ban quản lý công trình Xây dựng cơ bản quận Hải Châu Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Tư Vấn Thiết...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình quận Bình Tân Nhà thầu trúng thầu: 1+2/ Công ty TNHH Tư vấn...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình quận Bình Tân Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty TNHH Tư vấn...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Nâng cấp mặt đường (Số thông báo: 20210542949 – 01. Thời điểm đăng tải: 15/06/2021 13:33)

Bên mời thầu: Ban quản lý công trình công cộng huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp Nhà thầu trúng thầu: Công Ty TNHH Tư Vấn...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án 3 Nhà thầu trúng thầu: 1/ Liên danh Bắc Miền Trung-Tân Thành(2801153266 - Công ty TNHH Đầu...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án các công trình xây dựng Cam Ranh Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty TNHH Quyết Thắng;...