Lưu trữ hàng ngày: 11/06/2021

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Lữ đoàn 7/ Quân đoàn 3 Nhà thầu trúng thầu: 1/ HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ KHÁNH; 2/ VÕ THỊ LOAN; 3/...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Gia Lai

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật Đô thị thuộc Sở Xây dựng Nhà thầu trúng thầu: 1+3/ Công...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật Đô thị thuộc Sở Xây dựng Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 02: Tư vấn khảo sát bổ sung, lập thiết kế BVTC – DT (Số thông báo: 20210466622 – 01. Thời điểm đăng tải: 09/06/2021 09:15)

Bên mời thầu: Ban duy tu các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Nhà thầu trúng thầu: VIỆN KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH Dự...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật Đô thị thuộc Sở Xây dựng Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Ba Vì Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ CÔNG...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Tư vấn thẩm tra thiết kế – dự toán xây dựng công trình (Số thông báo: 20210627013 – 00. Thời điểm đăng tải: 09/06/2021 10:44)

Bên mời thầu: Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã Sa Pa Nhà thầu trúng thầu: Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Lào Cai

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Ninh Bình Nhà thầu trúng thầu: 1/ Liên danh Công ty...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 1: Tư vấn khảo sát và lập thiết kế BVTC – dự toán (Số thông báo: 20210501823 – 01. Thời điểm đăng tải: 09/06/2021 11:35)

Bên mời thầu: Ban QLDA các CTXD Diên Khánh Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty TNHH Tư vấn Giao thông Xây dựng -...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Xây lắp (Số thông báo: 20210529320 – 00. Thời điểm đăng tải: 09/06/2021 14:57)

Bên mời thầu: Ban QLDA xây dựng và phát triển Cụm công nghiệp huyện Yên Lạc Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Thành Minh Dự...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 04: Giám sát lắp đặt thiết bị (Số thông báo: 20210628686 – 00. Thời điểm đăng tải: 09/06/2021 16:13)

Bên mời thầu: Ban quản lý bảo trì đường bộ Sơn La Nhà thầu trúng thầu: Trung tâm giám định chất lượng xây dựng Dự án:...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Sơn La

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 65: Kiểm toán vốn đầu tư (Số thông báo: 20201136629 – 01. Thời điểm đăng tải: 09/06/2021 15:57)

Bên mời thầu: Ban quản lý các dự án ODA và NGO tỉnh Cà Mau Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Cà Mau

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HUYỆN THỚI BÌNH Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Cà Mau

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban quản lý công trình dự án phát triển kinh tế xã hội huyện Mường Tè Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc - Chi nhánh Tổng công ty Truyền tải điện Quốc...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 01: Thi công xây dựng (Số thông báo: 20210474137 – 00. Thời điểm đăng tải: 09/06/2021 09:25)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án các công trình xây dựng Cam Ranh Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Tư vấn lựa chọn nhà thầu gói thầu kiểm toán (Số thông báo: 20210627872 – 00. Thời điểm đăng tải: 09/06/2021 14:35)

Bên mời thầu: Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình quận Bình Tân Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Tư vấn Đầu...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án Biên Hòa Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty TNHH Kiểm Toán KSi Việt Nam; 2/ Công...