Lưu trữ hàng ngày: 07/06/2021

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty CP Ngọc Châu Phương; 2/ CÔNG TY TNHH TƯ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 24: Sân vườn, khuôn viên cây xanh (Số thông báo: 20210448287 – 00. Thời điểm đăng tải: 28/05/2021 10:21)

Bên mời thầu: Ban QLDA công trình Xây dựng tỉnh Cà Mau Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH CÔNG MINH CÂY XANH Dự án: Đầu...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Cà Mau

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Lắk Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty TNHH Xây dựng Hạnh Đức; 2/ Công...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Xây lắp công trình (Số thông báo: 20210536464 – 00. Thời điểm đăng tải: 29/05/2021 08:22)

Bên mời thầu: Ban quản lý các công trình công cộng huyện Quảng Trạch Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG HỢP...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Xây lắp (Số thông báo: 20210430115 – 00. Thời điểm đăng tải: 28/05/2021 08:36)

Bên mời thầu: Ban QLDA xây dựng và phát triển Cụm công nghiệp huyện Yên Lạc Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty TNHH...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng (Số thông báo: 20210473906 – 01. Thời điểm đăng tải: 28/05/2021 12:06)

Bên mời thầu: Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Yên Dũng Nhà thầu trúng thầu: Liên danh DONGA - TECCO2(0101981895 - Công ty Cổ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý các dự án huyện Đồng Phú Nhà thầu trúng thầu: 1/ Liên danh Công ty TNHH Một thành viên...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 01TB: Cung cấp và lắp đặt thiết bị chuyên môn đợt 1 (Số thông báo: 20210458256 – 00. Thời điểm đăng tải: 28/05/2021 16:23)

Bên mời thầu: Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Phú Yên Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ CG2-TTBVTC: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán (Số thông báo: 20210315638 – 00. Thời điểm đăng tải: 28/05/2021 11:07)

Bên mời thầu: Ban quản lý các dự án đường thủy Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN THIẾT...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban quản lý các dự án xây dựng thị xã Từ Sơn Nhà thầu trúng thầu: 1/ công ty cổ phần thương...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Cung cấp, lắp đặt thiết bị (Số thông báo: 20210430504 – 00. Thời điểm đăng tải: 28/05/2021 11:00)

Bên mời thầu: Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Hóc Môn Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Bảo hiểm công trình (Số thông báo: 20210577608 – 00. Thời điểm đăng tải: 28/05/2021 14:31)

Bên mời thầu: Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình Quận 5 Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY BẢO HIỂM BSH BẾN THÀNH Dự...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 6: Chi phí kiểm tra, nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng (Số thông báo: 20210579454 – 00. Thời điểm đăng tải: 28/05/2021 17:55)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Điện Biên Nhà thầu trúng thầu: Trung tâm...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: 20210521092 – 00. Thời điểm đăng tải: 28/05/2021 14:00)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án các công trình huyện Nậm Pồ Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Phong Linh Điện Biên Dự...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý Dự án bảo trì đường bộ Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HOÀNG VŨ; 2+4/...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu xây lắp số 01 (đã bao gồm chi phí hạng mục chung, báo hiểm công trình) (Số thông báo: 20181142804 – 00. Thời điểm đăng tải: 29/05/2021 20:17)

Bên mời thầu: Ban quản lý Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam tỉnh Đắk Lắk Nhà thầu trúng thầu: Liên...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Kiểm toán báo cáo quyết toán (Số thông báo: 20210580189 – 00. Thời điểm đăng tải: 29/05/2021 10:38)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án các công trình Bưu điện, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam Nhà thầu trúng thầu: Công...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Cung cấp dịch vụ thẩm định giá thiết bị (Số thông báo: 20210581231 – 00. Thời điểm đăng tải: 30/05/2021 10:03)

Bên mời thầu: Ban Quản lý Dự án Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN APEC Dự án: Cung cấp và...