Lưu trữ hàng ngày: 06/05/2021

Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công – dự toán

Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Nghĩa Hưng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn thiết kế...

Gói thầu KT 21-01: Tư vấn Kiểm toán hồ sơ quyết toán hoàn thành Thuộc dự án “XDM trạm chuyên dùng khu vực huyện Hóc Môn năm 2021”

Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh TNHH Công ty Điện lực Hóc Môn Mời đấu thầu rộng rãi trong...

Gói thầu số 03: Xây dựng ứng dụng và cung cấp dữ liệu mở (Open Data) tỉnh Thái Bình và đào tạo chuyển giao

Sở Thông tin và Truyền thông Thái Bình Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 03: Xây dựng ứng dụng...

Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bình Định Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói...

TV-03: Lập báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế bản vẽ thi công

Nhà Văn Hóa Phụ Nữ thành phố Hồ Chí Minh Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: TV-03: Lập báo cáo nghiên cứu...

Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bình Định Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói...

Giám sát kỹ thuật thi công xây lắp

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Thị xã Phú Mỹ Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Giám sát kỹ...

Xây dựng Đề án Phát triển giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030

Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây dựng Đề án Phát triển giáo dục,...

Gói thầu số 06: Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán

Công ty TNHH MTV TM DV XD Ý Nguyên Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 06: Tư vấn thiết...

Gói thầu thi công xây dựng

UBND phường Nhơn Phú Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu thi công xây dựng (Số thông báo: 20210510714 - 00....

Xây lắp

Ủy ban nhân dân xã Văn Quán Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp (Số thông báo: 20210509872 - 01. Thời...

Gói thầu số 03: Thi công xây dựng

Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Gia Vũ Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 03: Thi...

Gói thầu số 07: Chi phí thi công xây lắp công trình

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 07: Chi phí thi...

Gói thầu số 02: Toàn bộ phần xây dựng

UBND xã Tiên Phong Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 02: Toàn bộ phần xây dựng (Số thông báo:...

Gói thầu số 03: Thi công xây dựng

Ủy ban nhân dân phường Mễ Trì Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 03: Thi công xây dựng (Số...

Gói thầu XL.03B: Thi công thân trụ (từ T14 đến trụ T17) và kết cầu phần trên nhịp chính dây văng

Ban Quản lý dự án 7 Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu XL.03B: Thi công thân trụ (từ T14 đến...

Xây lắp

Công ty Cổ phần phát triển Duy Hà Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp (Số thông báo: 20210509779 - 00....

Gói thầu số 3: Toàn bộ phần xây lắp công trình

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nghĩa Đàn Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 3:...

Gói thầu số 4: Thi công xây dựng công trình

Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Vĩnh Thanh. Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 4: Thi...

Gói thầu số 08: Thi công xây dựng công trình Đường GTNT ấp Thanh Nguyên B, xã Mỹ Chánh (từ nhà ông Tàu đến nhà ông Mặn)

Ủy ban nhân dân xã Mỹ Chánh Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 08: Thi công xây dựng công...