Lưu trữ hàng ngày: 05/05/2021

Gói thầu số 10 (XL-01): Thi công xây lắp và thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị công trình

Ban Quản lý dự án Điện 2 - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu:...

Gói thầu số 02: Toàn bộ phần xây dựng

UBND xã Yên Bài Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 02: Toàn bộ phần xây dựng (Số thông báo:...

Cung cấp VTTB và thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp các nhánh rẽ trung thế khu vực các xã Hồng Liêm, Hồng Sơn- Hàm Thuận Bắc

Công ty Điện lực Bình Thuận Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp VTTB và thi công xây dựng công trình...

Thi công xây dựng công trình

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Năm Căn Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng...

Gói thầu số 01.XL- Xây dựng nhà nhà hành chính quản trị kết hợp phòng phục vụ học tập trường Mầm non Phúc Đồng theo hồ sơ thiết kế BVTC được duyệt

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hương Khê Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 01.XL-...

Gói thầu số 1: Thi công xây dựng

Công ty cổ phần tư vấn xây dựng CIC Nam Việt Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 1: Thi...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Toàn bộ chi phí xây dựng (Số thông báo: 20200254475 – 00. Thời điểm đăng tải: 29/04/2021 15:25)

Bên mời thầu: ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ SONG PHƯỢNG Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH xây dựng thương mại và dịch vụ Linh...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 1: Toàn bộ phần xây lắp (Số thông báo: 20210423200 – 00. Thời điểm đăng tải: 29/04/2021 13:36)

Bên mời thầu: Ủy ban nhân dân xã Tam Đa Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CP XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG TRÌNH VĂN...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 02: Toàn bộ phần xây dựng (Số thông báo: 20210374541 – 00. Thời điểm đăng tải: 28/04/2021 11:45)

Bên mời thầu: Ủy ban nhân dân xã Tản Hồng Nhà thầu trúng thầu: Liên danh công ty CP XD Tân Phú Mỹ Việt Nam...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 03: Thi công xây dựng (Số thông báo: 20210431844 – 00. Thời điểm đăng tải: 03/05/2021 10:38)

Bên mời thầu: ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ SÀI SƠN Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG ĐẠI LỢI Dự án:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng (Số thông báo: 20210424091 – 00. Thời điểm đăng tải: 01/05/2021 08:39)

Bên mời thầu: Ủy ban nhân dân xã Tứ Yên huyện Sông Lô tỉnh Vĩnh Phúc Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ủy ban nhân dân xã Vũ Bản Nhà thầu trúng thầu: 1/ Liên danh Gia Linh - Long Vũ(0700775080 - Công ty...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Hà Nam

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây lắp (Số thông báo: 20201192616 – 00. Thời điểm đăng tải: 01/05/2021 23:01)

Bên mời thầu: Uỷ ban nhân dân xã Trung Mỹ Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH một thành viên dịch vụ thương mại và...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp dịch vụ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cho Văn phòng Bộ Nội vụ (Số thông báo: 20210420643 – 00. Thời điểm đăng tải: 03/05/2021 10:05)

Bên mời thầu: Văn phòng Bộ Nội vụ Nhà thầu trúng thầu: Liên danh bảo hiểm Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO)...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu xây dựng (Số thông báo: 20210410500 – 00. Thời điểm đăng tải: 28/04/2021 14:51)

Bên mời thầu: Ủy ban nhân dân xã Thượng Trưng Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 17/8 VĨNH TƯỜNG Dự...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu xây lắp (Số thông báo: 20210427888 – 00. Thời điểm đăng tải: 03/05/2021 07:58)

Bên mời thầu: ỦY BAN NHÂN DÂN xã Thanh Trù Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG SƠN TRÀ VĨNH PHÚC Dự án: Mở...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Bộ NNPTNT Nhà thầu trúng thầu: 1/ Hoàng...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Hóa chất, nguyên vật liệu và dụng cụ thí nghiệm năm 2021 (Số thông báo: 20210413257 – 00. Thời điểm đăng tải: 29/04/2021 10:26)

Bên mời thầu: Viện Bảo vệ thực vật Nhà thầu trúng thầu: Cửa hàng thiết bị y tế và dụng cụ thí nghiệm Dự án: Nghiên...