Lưu trữ hàng ngày: 20/02/2021

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Bệnh viện đa khoa trung ương Thái Nguyên Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty TNHH Dược phẩm U.N.I Việt Nam 2/...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: In ấn sổ sách phục vụ huấn luyện (Số thông báo: 20210209893 – 00. Thời điểm đăng tải: 04/02/2021 10:40)

Bên mời thầu: BỘ TƯ LỆNH VÙNG CẢNH SÁT BIỂN 4 Nhà thầu trúng thầu: Cửa hàng Sĩ Luân Dự án: In ấn sổ sách phục...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực - Agribank Nhà thầu trúng thầu: 1/ CONTECH-VIỆT NAM-SÔNG HỒNG HÀ(0101241442...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua vật tư sửa chữa tàu (Số thông báo: 20210216695 – 00. Thời điểm đăng tải: 08/02/2021 10:15)

Bên mời thầu: Công ty TNHH Một thành viên 128 Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH thương mại Ngọc Hương QN Dự án: Mua vật...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đồng Tháp Nhà thầu trúng...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán (Số thông báo: 20201115035 – 00. Thời điểm đăng tải: 04/02/2021 09:13)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hớn Quản Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH tư vấn xây...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án Biên Hòa Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty TNHH Tư vấn thiết kế Xây dựng Bách...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công sửa chữa hư hỏng công trình khu vực đập Thủy điện Ialy (Số thông báo: 20210131357 – 00. Thời điểm đăng tải: 08/02/2021 18:57)

Bên mời thầu: Công ty Thuỷ điện Ialy Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Hưng Tín Dự án: Sửa chữa thường xuyên công trình xây...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Gia Lai

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nghi Lộc Nhà thầu trúng thầu: 1/Công ty cổ phần tư vấn...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua bổ sung 316 danh mục y dụng cụ, phụ kiện, hóa chất, vật tư y tế tiêu hao năm 2020 (Số thông báo: 20201270651 – 00. Thời điểm đăng tải: 05/02/2021 16:47)

Bên mời thầu: Bệnh viện 74 Trung ương Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Công Nghệ An Phúc Dự án: Mua bổ sung 316...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu mua thuốc năm 2021 (Số thông báo: 20210217541 – 00. Thời điểm đăng tải: 08/02/2021 14:36)

Bên mời thầu: Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban Quản lý Dự án và phát triển quỹ đất huyện Lấp Vò Nhà thầu trúng thầu: 1/Công ty Bảo Việt Đồng...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Thi công xây lắp (Số thông báo: 20200979000 – 00. Thời điểm đăng tải: 10/02/2021 22:19)

Bên mời thầu: Công ty Cổ phần Công trình Công cộng Hội An Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NHÂN THỊNH Dự...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: 20210123599 – 00. Thời điểm đăng tải: 05/02/2021 08:39)

Bên mời thầu: Ban quản lý Dự án ĐTXD huyện Hoài Đức Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Duy Vũ Dự...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Công ty Điện Lực Chợ Lớn Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty TNHH TM XD Điện Thuận Việt 2/ Công Ty...