Lưu trữ hàng ngày: 19/02/2021

Gói thầu số MS-01: Mua sắm bảo hộ lao động

Cục Kỹ thuật/Quân khu 4 Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số MS-01: Mua sắm bảo hộ lao động (Số...

Gói thầu số 06: Cung cấp và lắp đặt thiết bị y tế

Bệnh viện Quân y 175/BQP Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 06: Cung cấp và lắp đặt thiết bị...

Xây lắp tuyến cáp quang

Trung tâm Hạ tầng mạng Miền Trung chi nhánhTổng Công ty Hạ tầng mạng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp...

Gói thầu số 01: Toàn bộ phần xây lắp công trình

Công ty CP Đầu tư xây dựng CIVICO Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 01: Toàn bộ phần xây...

Gói thầu số 02 TV: Giám sát thi công

Công ty Điện lực Quảng Nam Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 02 TV: Giám sát thi công (Số...

Gói thầu số 01 XL: Cung cấp vật tư và thi công

Công ty Điện lực Quảng Nam Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 01 XL: Cung cấp vật tư và...

Gói thầu số 01: Xây lắp

UBND phường Vạn Phúc Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 01: Xây lắp (Số thông báo: 20210214162 - 00....

Gói thầu số 01: Chi phí xây dựng

UBND phường Vạn Phúc Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 01: Chi phí xây dựng (Số thông báo: 20210214231...

Mua sắm phớt làm kín con lăn nghiền than 3

Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Mua sắm phớt làm kín con lăn nghiền...

Phần xây lắp công trình

công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị nghệ an Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Phần xây lắp...

Gói thầu số 01 gói thầu xây lắp

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Thạnh Trị Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu...

Vị thuốc cổ truyền

BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI 108 Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Vị thuốc cổ truyền (Số thông báo: 20210226449 -...

Gói thầu số 11 TV-CVC. Lập phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp và quy trình vận hành hồ chứa

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TỈNH BÌNH PHƯỚC Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 11...

Gói thầu số 02: Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường và cầu QL.3B và QL.3C, tỉnh Bắc Kạn (từ 1 4 2021 đến 31 3 2024)

Ban quản lý, bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 02: Quản...

Gói thầu số 01: Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường và cầu QL.279 (bao gồm đoạn tránh QL.3 qua thị trấn Nà Phặc), tỉnh Bắc Kạn (từ 1 4 2021 đến 31 3 2024)

Ban quản lý, bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 01: Quản...

Gói thầu 04 TV: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình mạch vòng lưới điện trung áp và hoàn thiện lưới điện khu vực TP Đông Hà

Công ty Điện lực Quảng Trị Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu 04 TV: Tư vấn giám sát thi công...

Bảo hiểm

Công ty Điện lực Yên Bái Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Bảo hiểm(Số thông báo: 20210226565 - 00. Thời điểm đăng...

Cung cấp văn phòng phẩm phục vụ công tác tại Công ty điện lực Duyên Hải năm 2021

Công ty Điện lực Duyên Hải Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Cung cấp văn phòng phẩm phục vụ công tác tại...

Thi công xây dựng, cung cấp và lắp đặt vật tư thiết bị.

Công ty Điện lực Quảng Ninh Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng, cung cấp và lắp đặt vật...

11 2021 UT-DA2020 “Cung cấp dịch vụ logistics và theo dõi thực hiện hợp đồng cho các gói thầu 09 2020 MTD

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: 11 2021 UT-DA2020 “Cung cấp dịch vụ...