Lưu trữ hàng ngày: 07/02/2021

Gói thầu số 2: Thi công xây dựng

Ban Quản lý dự án 4 Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 2: Thi công xây dựng (Số thông...

Gói thầu XL01: Thi công xây dựng đoạn tuyến: Km226+001,05 – Km226+063,72

Ban Quản lý dự án 8 Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu XL01: Thi công xây dựng đoạn tuyến: Km226+001,05...

Gói thầu 05: Thi công xây dựng công trình: Trường mầm non xã Đông Sơn, hạng mục: Nhà lớp học 3 tầng 6 phòng học, 3 phòng chức năng

Ủy ban nhân dân xã Đông Sơn Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu 05: Thi công xây dựng công trình:...

Nạo vét kết hợp làm bờ bao

Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hiệp Thành Lợi Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Nạo vét kết hợp...

Gói thầu XL02: Thi công xây dựng đoạn tuyến: Km257+320,00 – Km260+566,64

Ban Quản lý dự án 8 Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu XL02: Thi công xây dựng đoạn tuyến: Km257+320,00...

Gói thầu số 2: Thi công xây dựng

Ban Quản lý dự án 4 Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 2: Thi công xây dựng (Số thông...

Gói thầu số 04: Thi công xây dựng + Lắp đặt thiết bị

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TACO Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 04:...

Gói thầu số 2: Thi công xây dựng

Ban Quản lý dự án 4 Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 2: Thi công xây dựng (Số thông...

Xây lắp Trường tiểu học Hòa Liên

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Hòa Vang Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp Trường tiểu...

Thi cônjg xây dựng toàn bộ các hạng mục kiến trúc và hạ tầng kỹ thuật

SƯ ĐOÀN BB307 Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi cônjg xây dựng toàn bộ các hạng mục kiến trúc và hạ...

Thi công xây dựng công trình

Ban quản lý Dự án ĐTXD huyện Hoài Đức Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng công trình (Số...

Xây lắp Trường THCS Đỗ Thúc Tịnh

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Hòa Vang Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp Trường THCS...

Xây lắp Trường THCS Nguyễn Bá Phát

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Hòa Vang Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp Trường THCS...

Gói thầu số 2: Thi công xây dựng

Ban Quản lý dự án 4 Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 2: Thi công xây dựng (Số thông...

Gói thầu số 2: Thi công xây dựng

Ban Quản lý dự án 4 Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 2: Thi công xây dựng (Số thông...

Xây lắp Trường tiểu học Hòa Ninh

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Hòa Vang Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp Trường tiểu...

Gói thầu XL03: Thi công xây dựng đoạn tuyến: Km261+877,66 – Km266+145,73

Ban Quản lý dự án 8 Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu XL03: Thi công xây dựng đoạn tuyến: Km261+877,66...

Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn tại cơ sở 1

Trung tâm Điều dưỡng và Phục hồi chức năng Bộ Tài nguyên và Môi trường Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua...

Xây lắp Trường tiểu học Hòa Khương 2

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Hòa Vang Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp Trường tiểu...

Gói thầu số 5- Giáp buộc, giáp níu, khóa néo

Công ty Điện lực Quảng Ngãi Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 5- Giáp buộc, giáp níu, khóa néo...