Lưu trữ hàng ngày: 05/02/2021

In Báo Hòa Bình năm 2021

Công ty Cổ phần Dịch vụ truyền thông và Công nghệ thông tiin Hà Nội Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: In...

Cung cấp hóa chất xử lý nước thải, giặt tẩy đồ vải cho bệnh viện năm 2021

Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp hóa chất xử lý nước thải, giặt tẩy...

Thi công công trình Cải tạo sửa chữa trụ sở làm việc tại 20 Phan Đình Phùng.

Cục Điều tra chống buôn lậu Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công công trình Cải tạo sửa chữa trụ sở...

Cung cấp dịch vụ BHSK giai đoạn 2021-2023

TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp dịch vụ BHSK giai đoạn 2021-2023 (Số...

Thi công xây lắp

Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng thương mại Bửu Thành Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây lắp...

Xây lắp số 3

Công ty Điện lực Vĩnh Phúc - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực Miền Bắc Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu:...

Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác giáo dục chính trị đơn vị năm 2021

CỤC CHÍNH TRỊ QUÂN ĐOÀN 4 Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác giáo...

Xây lắp số 2

Công ty Điện lực Vĩnh Phúc - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực Miền Bắc Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu:...

Toàn bộ khối lượng xây dựng công trình

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã An Nhơn Mời đấu thầu rộng rãi trong nước...

Gói thầu số 03: In ấn, lồng gấp trong phong bì dán kín mẫu C13-TS, C14-TS

Bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 03: In ấn, lồng gấp trong...

Xây lắp số 1

Công ty Điện lực Vĩnh Phúc - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực Miền Bắc Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu:...

Gói thầu số 05 Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán công trình

CỤC HẢI QUAN TỈNH AN GIANG Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 05 Tư vấn thiết kế bản vẽ...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại An Giang

Xây lắp số 4

Công ty Điện lực Vĩnh Phúc - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực Miền Bắc Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu:...

Bảo trì nâng cấp và mở rộng hệ thống quản lý tài liệu thiết kế SPF tại viện NCKHTK (gói thầu số DV-387 20-CNTT-TTL)

Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Bảo trì nâng cấp và mở rộng hệ thống quản lý...

Xây lắp công trình

UBND xã Mỹ Thọ Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp công trình (Số thông báo: 20210211556 - 00. Thời điểm...

Gói thầu số 1: Thi công cải tạo, nâng cấp nhà điều hành kho dự trữ Quang Hanh

CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC KHU VỰC ĐÔNG BẮC Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 1: Thi công cải...

Gói thầu số 02: Thi công xây dựng công trình.

UBND phường Gia Cẩm Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 02: Thi công xây dựng công trình. (Số thông...

Mua sắm thiết bị trường học

Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng thương mại Bửu Thành Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm thiết bị...

Toàn bộ khối lượng xây dựng công trình

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã An Nhơn Mời chào hàng cạnh tranh trong nước...

Gói thầu số 02: Phần xây dựng công trình

Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng số 9 - NA Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 02:...