Lưu trữ hàng ngày: 12/01/2021

Gói thầu số 1: Cung cấp dịch vụ tổ chức Hội chợ Xuân Tân Sửu năm 2021

Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 1: Cung cấp dịch vụ tổ chức...

Bảo hiểm công trình

Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Trà Vinh Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Bảo hiểm công trình (Số thông báo: 20210118823 -...

Xây lắp

Công ty Điện lực Thanh Hoá Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp (Số thông báo: 20210118816 - 00. Thời điểm...

Cung cấp vật tư ống

Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp vật tư ống (Số...

Xây lắp

Công ty Điện lực Thanh Hoá Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp (Số thông báo: 20210118811 - 00. Thời điểm...

Xây lắp

Công ty Điện lực Thanh Hoá Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp (Số thông báo: 20210118806 - 00. Thời điểm...

Mua ống dây bắt nước sinh hoạt tại các xã bị thiệt hại do mưa lũ (Bão số 9 ngày 28 10 2020)

Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Phước Sơn Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua ống dây bắt nước sinh hoạt tại...

Tư vấn giám sát

Công ty Điện lực Thanh Hoá Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn giám sát (Số thông báo: 20210118788 - 00....

Xây lắp

Công ty Điện lực Thanh Hoá Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp (Số thông báo: 20210118791 - 00. Thời điểm...

Dịch vụ

Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Dịch vụ (Số thông báo: 20210118789 - 00....

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Công ty điện lực Nghệ An Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty TNHH Một thành viên Kỹ thuật Tài nguyên và...

Cung cấp vật tư thiết bị điện, kim khí

Trung tâm Khuyến nông tỉnh Quảng Ninh Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp vật tư thiết bị điện, kim khí...

Gói thầu 01: cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải thông thường cho Bệnh viện Bạch Mai năm 2020 – 2021

BỆNH VIỆN BẠCH MAI Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu 01: cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển và...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Cục Đường thủy nội địa Việt Nam Nhà thầu trúng thầu: 1/2/ CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY...

Gói thầu số 1: cung cấp vật liệu thi công xây dựng công trình

UBND xã Trường Thịnh Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 1: cung cấp vật liệu thi công xây dựng...

Tư vấn giám sát

Công ty Điện lực Thanh Hoá Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn giám sát (Số thông báo: 20210118752 - 00....

Cải tạo sửa chữa nâng cấp phòng học, phòng làm việc tại Cơ sở II

CƠ SỞ II TRƯỜNG ĐH NGOẠI THƯƠNG TẠI TP. HỒ CHÍ MINH Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cải tạo sửa chữa...

Gói thầu số 7: Cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị trường học tại trường Tiểu học Phương Liệt

Trường Tiểu học Phương Liệt Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Gói thầu số 7: Cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo...

Gói thầu số 01: Xây dựng công trình

Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Cù Lao Dung Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 01: Xây dựng...

Khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, công chức, viên chức

Học viện Chính trị khu vực III Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, công...