Lưu trữ hàng ngày: 09/01/2021

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: CÔNG TY XĂNG DẦU KHU VỰC V TNHH MỘT THÀNH VIÊN Nhà thầu trúng thầu: 1/ 2/ Công ty TNHH Xây dựng...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN 4 CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Bệnh viện C Thái Nguyên Nhà thầu trúng thầu: 1/ Liên danh thầu Hưng Thành - Phúc Hưng 2/ CÔNG TY CỔ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 01: Điều tra thu thập tài liệu; khảo sát; Lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư (Số thông báo: 20201161695 – 00. Thời điểm đăng tải: 07/01/2021 15:16)

Bên mời thầu: Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 2 Nhà thầu trúng thầu: VIỆN KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH Hình thức lựa...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 2: Cung cấp và lắp đặt thiết bị xây dựng kho vật tư (Cầu trục) (Số thông báo: 20201189383 – 00. Thời điểm đăng tải: 07/01/2021 17:54)

Bên mời thầu: Công ty Thủy điện Đồng Nai 5-TKV Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CƠ KHÍ CÔNG NGHIỆP MIỀN NAM Dự...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 02: Xây lắp (Số thông báo: 20201165750 – 00. Thời điểm đăng tải: 07/01/2021 15:09)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Duy Tiên Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Hà Nam

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp bàn làm việc, tủ, kệ hồ sơ, ghế văn phòng (Số thông báo: 20201213955 – 00. Thời điểm đăng tải: 07/01/2021 08:27)

Bên mời thầu: Chi nhánh Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh TNHH - Công ty Điện lực Gò Vấp Nhà thầu...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói số 2: Xây dựng phần mỹ thuật (Số thông báo: 20201234929 – 01. Thời điểm đăng tải: 07/01/2021 10:10)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long Nhà thầu...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Cục Đường thủy nội địa Việt Nam Nhà thầu trúng thầu: 1/CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐƯỜNG SÔNG SỐ 6;...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua thiết bị tại văn phòng phục vụ hoạt động của Chi nhánh Khí Hải Phòng lần 2 (Số thông báo: 20210108887 – 00. Thời điểm đăng tải: 07/01/2021 14:04)

Bên mời thầu: Chi nhánh Khí Hải Phòng Tổng công ty Khí Việt Nam Công ty cổ phần Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Quan trắc đập (Số thông báo: 20201256529 – 00. Thời điểm đăng tải: 07/01/2021 10:30)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng Nhà thầu trúng...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Giáo dục và Y tế Việt Nam Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn lập bản vẽ thi công và dự toán công trình (Số thông báo: 20201225993 – 00. Thời điểm đăng tải: 07/01/2021 08:40)

Bên mời thầu: Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng Hoàng Đức Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty cổ phần tư...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp, lắp đặt nút gọi y tá không dây tại Bệnh viện quận Bình Thạnh (Số thông báo: 20210109606 – 00. Thời điểm đăng tải: 07/01/2021 16:12)

Bên mời thầu: Bệnh viện quận Bình Thạnh Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT LÊ GIA VINA Dự án: Cung cấp, lắp đặt...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Cục Đường thủy nội địa Việt Nam Nhà thầu trúng thầu: 1/Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: SXKD2020-PTV52: Cung cấp dịch vụ giám định than anthracite (Số thông báo: 20201201329 – 00. Thời điểm đăng tải: 07/01/2021 14:57)

Bên mời thầu: CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN NGHI SƠN CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 06: Giám sát thi công xây dựng (Số thông báo: 20201131363 – 00. Thời điểm đăng tải: 07/01/2021 14:28)

Bên mời thầu: Công ty TNHH tư vấn xây dựng Sơn Đạt Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty TNHH một thành viên tư...