Lưu trữ hàng ngày: 05/01/2021

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: In ấn Tài liệu hoạt động y tế trường học năm 2020 (Số thông báo: 20201268877 – 00. Thời điểm đăng tải: 31/12/2020 15:14)

Bên mời thầu: Cục Quản lý môi trường y tế Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH NETANDROID VIỆT NAM Dự án: In ấn Tài liệu...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Bắc Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 03: Mua sắm vật tư, linh kiện điện – điện tử phục vụ đề tài mã số 2019.73.063 (Số thông báo: 20200974044 – 00. Thời điểm đăng tải: 31/12/2020 08:04)

Bên mời thầu: HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ Nhà thầu trúng thầu: Trung tâm thiết bị văn phòng Đức Vượng Dự án: Kế hoạch LCNT...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Tân Thái Minh Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Công ty Khai thác khoáng sản - Chi nhánh Tổng công ty Đông Bắc Nhà thầu trúng thầu: 1/ Liên danh nhà...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thiết bị phá cửa thủy lực cơ động (Số thông báo: 20201238081 – 00. Thời điểm đăng tải: 31/12/2020 10:48)

Bên mời thầu: Cục Trang bị và kho vận Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ WETEC Dự án: Kế hoạch...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT ĐỖ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT (Số thông báo: 20201293601 – 00. Thời điểm đăng tải: 31/12/2020 20:41)

Bên mời thầu: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Quảng Trị Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần xây dựng Vinacon Dự...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Đo vẽ thu hồi giao đất (Số thông báo: 20201222340 – 00. Thời điểm đăng tải: 31/12/2020 15:17)

Bên mời thầu: Công ty Điện lực Phú Thọ Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần trắcđịa bản đồ Minh Long Dự án: Chuyển đổi...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 36: Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình (Số thông báo: 20201292542 – 00. Thời điểm đăng tải: 31/12/2020 15:44)

Bên mời thầu: Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Ninh Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Dịch vụ vệ sinh tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (Khu vực B) (Số thông báo: 20201213044 – 00. Thời điểm đăng tải: 31/12/2020 16:34)

Bên mời thầu: Bệnh viện Nhi Đồng 2 Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VỆ SINH SAO VIỆT Dự án: Dịch...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: BỆNH VIỆN NGUYỄN TRI PHƯƠNG Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3 2/ 3/ Công ty Cổ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận Nhà thầu trúng thầu: 1/...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG L.C Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Bệnh viện C Đà Nẵng Nhà thầu trúng thầu: 1/ 2/ CÔNG TY TNHH KHOA HỌC HỢP NHẤT 3/ Công ty cổ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cải tạo, sửa chữa phòng ATM tại Trụ sở BIDV Đồng Khởi (Số thông báo: 20201292440 – 00. Thời điểm đăng tải: 31/12/2020 15:31)

Bên mời thầu: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Đồng Khởi Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH MỘT...

Duy trì, chăm sóc cây xanh khuôn viên Khu biệt thự tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia

Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Duy trì, chăm sóc cây xanh khuôn viên Khu biệt...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 1 Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty cổ phần kỹ thuật PCCC Hà Nội 2/ Tổng...