Lưu trữ hàng tháng: 01/2021

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Quảng cáo trên kênh Radio XoneFM (Số thông báo: 20201286002 – 00. Thời điểm đăng tải: 28/01/2021 16:56)

Bên mời thầu: Ban Khách hàng cá nhân - Chi nhánh Tổng Công ty Dịch vụ viễn thông Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Nho Quan Nhà thầu trúng thầu: 1/Công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Minh Phúc...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 01: Xây dựng công trình (Số thông báo: 20210118678 – 00. Thời điểm đăng tải: 28/01/2021 10:41)

Bên mời thầu: Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Cù Lao Dung Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LỘC HUY HOÀNG Dự...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 05: Kiểm định chất lượng công trình (Số thông báo: 20210156582 – 00. Thời điểm đăng tải: 28/01/2021 14:47)

Bên mời thầu: Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Ninh Bình Nhà thầu trúng thầu: Trung tâm giám định chất...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý Chương trình Hợp tác Y tế giữa Việt Nam và WHO Nhà thầu trúng thầu: 1/Tư vấn Chu Phúc...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Kiểm toán (Số thông báo: 20210155927 – 00. Thời điểm đăng tải: 28/01/2021 10:56)

Bên mời thầu: Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Cần Giờ Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Kiểm toán &...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án các công trình Bưu điện, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam Nhà thầu trúng thầu: 1/CÔNG...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Xây lắp (Số thông báo: 20201050451 – 00. Thời điểm đăng tải: 28/01/2021 11:19)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án - quỹ đất - đô thị huyện Phú Ninh Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 04: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC – dự toán (Số thông báo: 20201287591 – 00. Thời điểm đăng tải: 28/01/2021 10:22)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Lai Châu Nhà thầu...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Thái Bình Nhà thầu trúng thầu: 1/CÔNG...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thông tỉnh Ninh...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công, dự toán hạng mục đường dây và trạm biến áp (Số thông báo: 20210154966 – 00. Thời điểm đăng tải: 28/01/2021 07:57)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành thuộc Tổng cục Thuế Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 10: Rà phá bom mìn, vật nổ (Số thông báo: 20210155497 – 00. Thời điểm đăng tải: 28/01/2021 09:43)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Công trình giao thông Bình Thuận Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 11: Tư vấn giám sát thi công xây dựng phần bổ sung (Số thông báo: 20201233290 – 00. Thời điểm đăng tải: 28/01/2021 15:42)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Phú Thọ Nhà thầu trúng thầu:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Cơ quan Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Nhà thầu trúng thầu: 1/ Thiết bị máy văn phòng An Phúc 2/ Cửa...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Tư vấn lựa chọn nhà thầu (Số thông báo: 20210157556 – 00. Thời điểm đăng tải: 28/01/2021 17:04)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH...