Lưu trữ hàng ngày: 21/11/2020

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thu thập dữ liệu phục vụ công tác đo kiểm đánh giá chất lượng mạng trên đại bàn các tỉnh Hải Dương, Quảng Bình, nam Định, Bắc Ninh, Đợt 2 năm 2020

Bên mời thầu: Trung tâm đo kiểm và sửa chữa thiết bị viễn thông MoBiFone- Chi nhánh tổng công ty Viễn thông mobiFone Nhà thầu...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thu thập dữ liệu phục vụ công tác đo kiểm, đánh giá chất lượng mạng trên đại bàn các tỉnh Thanh Hóa, nghệ an, hà tĩnh, đợt 2 năm 2020

Bên mời thầu: Trung tâm đỏ kiểm và sửa chữa thiết bị viễn thông MoBiFone - chi nhánh tổng công ty Viễn thông MobiFone Nhà...

01.1 XL-KDĐV: Xây dựng Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh Mời đấu thầu rộng rãi trong...

Xây lắp + thiết bị hạng mục thủy lợi

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sông Hinh Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp + thiết...

Gói 01 XL: Cung cấp vật tư (trừ phần A cấp) và thi công xây lắp công trình

Công ty Điện lực Quảng Bình Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói 01 XL: Cung cấp vật tư (trừ phần A...

Gói 01 XL: Cung cấp vật tư (trừ phần A cấp) và thi công xây lắp công trình

Công ty Điện lực Quảng Bình Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói 01 XL: Cung cấp vật tư (trừ phần A...

Cung cấp cây giống chanh dây Đài nông 1, trồng mới

HỢP TÁC XÃ THÀNH ĐẠT Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp cây giống chanh dây Đài nông 1, trồng mới...

Hỗ trợ 17.625 con Ngan

Ủy ban nhân dân xã Đại Sơn Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Hỗ trợ 17.625 con Ngan giống loại Ngan Pháp...

Mua sắm máy hàn quang cấu hình cao phục vụ sản xuất kinh doanh tại Viễn thông Hà Nam năm 2020

Viễn thông Hà Nam Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm máy hàn quang cấu hình cao phục vụ sản xuất...

Gói thầu B2_Thiết bị học lý thuyết + văn phòng + thư viện + phòng học bộ môn (kể cả thiết bị tối thiểu cấp THPT)

Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu B2_Thiết bị học lý thuyết +...

Gói thầu số 02: Nguyên vật liệu sản xuất thức ăn

Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 02: Nguyên vật...

Mua sắm tài sản năm 2020

Công ty cổ phần Tư vấn QLDA Sao Việt Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm tài sản năm 2020 (Số...

Gói 01 XL: Cung cấp vật tư (trừ phần A cấp) và thi công xây lắp công trình

Công ty Điện lực Quảng Bình Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói 01 XL: Cung cấp vật tư (trừ phần A...

Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình (bao gồm cả mua sắm, lắp đặt thiết bị và bảo hiểm công trình xây dựng)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Sầm Sơn Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số...

Gói thầu số 11: Thiết bị

Ban Quản lý dự án huyện Tân Phú Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 11: Thiết bị (Số thông...

Mua xe gom rác, thùng đựng rác thực hiện

Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Lào Cai Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua xe gom rác, thùng đựng rác thực...

Mua sắm vật chất huấn luyện

Lữ đoàn 189 Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm vật chất huấn luyện bằng kinh phí Quốc phòng thường xuyên...

Lắp đặt thiết bị cầu truyền hình trực tuyến

Trường Chính trị Quảng Bình Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Lắp đặt thiết bị cầu truyền hình trực tuyến (Số thông...

In lịch năm Tân Sửu 2021 của tỉnh ủy – HĐND –

Văn phòng UBND tỉnh Bắc Ninh Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: In lịch năm Tân Sửu 2021 của tỉnh ủy -...

Mua sắm tài sản năm 2020

Công ty cổ phần Tư vấn QLDA Sao Việt Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm tài sản năm 2020 (Số...