Lưu trữ hàng ngày: 20/11/2020

(gia hạn)Cung cấp dịch vụ thiết kế, in ấn, gia công, lắp đặt biển báo an toàn, biểu mẫu giấy phép

Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn, Mời chào hàng cạnh tranh thông thường gói thầu: Cung cấp dịch vụ thiết kế, in...

Mua vật tư cụm truyền động cho van BV-1502B (gearbox và actuator) để thay thế theo Đơn hàng số 579/20-3328/ĐH-BDSC-S

Công ty Cổ phần Lọc - Hoá dầu Bình Sơn Mời chào hàng cạnh tranh thông thường gói thầu: Mua vật tư cụm truyền động...

Mua vật tư để thay thế cho các thiết bị Rotameter theo MOC-11-20-195 theo Đơn hàng số 601/20-3386/ĐH-BDSC-I

Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua vật tư để thay thế...

(gia hạn)“Mua Phụ tùng cho Rơ mooc chuyên dụng, Lô 09.1” (Gói thầu số VT-571/20-XL-NHT, Tel.2342)

Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro Mời đấu thầu rộng rãi quốc tế gói thầu: “Mua Phụ tùng cho Rơ mooc chuyên dụng, Lô 09.1” (Gói...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng AIC Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 01: Xây lắp (Số thông báo: 20201047595 – 00. Thời điểm đăng tải: 18/11/2020 10:46)

Bên mời thầu: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ T&H Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM QUỐC VIỆT Dự án: Công...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 02 (xây lắp) Thi công xây dựng (Số thông báo: 20201100181 – 00. Thời điểm đăng tải: 18/11/2020 17:12)

Bên mời thầu: Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Rạng Đông Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH MTV Phát Trung Việt Dự...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: 20201050995 – 00. Thời điểm đăng tải: 18/11/2020 14:25)

Bên mời thầu: Công ty TNHH Tư vấn ĐTXD Đông Dương Hà Giang Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần thương mại Lan phương...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HOÀNG PHÚC THÀNH Nhà thầu trúng thầu: 1/ 2/ CÔNG TY CỔ PHẦN...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Nguyên Thịnh Phát Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty TNHH Thành Hưng...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 01: Tư vấn lập E-HSYC, đánh giá E-HSĐX (Số thông báo: 20201153572 – 00. Thời điểm đăng tải: 18/11/2020 17:18)

Bên mời thầu: Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Hùng Mai Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Dịch vụ bảo vệ tại Bệnh viện Ung bướu Cơ sở 2 quận 9 năm 2020-2021 (Số thông báo: 20201033320 – 00. Thời điểm đăng tải: 18/11/2020 16:24)

Bên mời thầu: Công ty TNHH tư vấn Vạn Thiên Phát Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ ĐẠI TRƯỜNG HẢI Dự...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng (Số thông báo: 20201053935 – 00. Thời điểm đăng tải: 18/11/2020 07:45)

Bên mời thầu: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIẾN TRÚC NHÀ VIỆT Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHONG LỢI PHÁT Dự án:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị (Số thông báo: 20201064058 – 00. Thời điểm đăng tải: 18/11/2020 11:06)

Bên mời thầu: Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Bình Phước Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUANG...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu Thi công xây dựng Trụ sở UBND xã Bình An (Số thông báo: 20200682409 – 00. Thời điểm đăng tải: 18/11/2020 16:24)

Bên mời thầu: Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Hùng Phát Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THẠCH LAM Dự án: Trụ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 02: Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: 20201063789 – 01. Thời điểm đăng tải: 18/11/2020 16:19)

Bên mời thầu: Công ty TNHH tư vấn xây dựng Kiều Anh Nhà thầu trúng thầu: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Trần Tiến Dự án:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây dựng công trình (Số thông báo: 20201076686 – 00. Thời điểm đăng tải: 18/11/2020 16:16)

Bên mời thầu: Công ty TNHH tư vấn xây dựng Sơn Đạt Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG TRƯỜNG...