Lưu trữ hàng ngày: 19/11/2020

Mua vật tư để thay thế cho các thiết bị Rotameter theo MOC-11-20-195 theo Đơn hàng số 601/20-3386/ĐH-BDSC-I.

Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn Mời chào hàng cạnh tranh thông thường gói thầu: Mua vật tư để thay thế cho...

Mua vật tư cụm truyền động cho van BV-1502B (gearbox và actuator) để thay thế theo Đơn hàng số 579/20-3328/ĐH-BDSC-S

Công ty Cổ phần Lọc - Hóa dầu Bình Sơn Mời chào hàng cạnh tranh thông thường gói thầu: Mua vật tư cụm truyền động...

Xây dựng và hoàn thiện kênh nối Đáy – Ninh Cơ

Dự án phát triển giao thông vận tải khu vực đồng bằng Bắc bộ (WB6) Tín dụng IDA số 6028-VN Quốc gia: việt nam Chủ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình Thủy lợi Quảng Trị Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty TNHH...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Công ty TNHH MTV Tư Vấn Xây Dựng Thương Mại Lê Nguyên Nhà thầu trúng thầu: 1/ 2/ CÔNG TY TNHH XUẤT...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu 39-01: Mua sắm nguyên vật liệu sản xuất thử nghiệm (Số thông báo: 20201009422 – 00. Thời điểm đăng tải: 17/11/2020 08:58)

Bên mời thầu: Công ty TNHH MTV tổ hợp cơ khí Thaco Chu Lai Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng (Số thông báo: 20201074412 – 00. Thời điểm đăng tải: 17/11/2020 16:37)

Bên mời thầu: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẤU THẦU CỬU LONG HẢI DƯƠNG Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Công ty TNHH Tư vấn Đào tạo Xây dựng Phương Nam Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng (Số thông báo: 20201150140 – 00. Thời điểm đăng tải: 17/11/2020 17:44)

Bên mời thầu: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI GIA PHÚC Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HOÀNG PHÚC THÀNH Nhà thầu trúng thầu: 1/ 2/ CÔNG TY TNHH THƯƠNG...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm trang thiết bị chuyên dùng của Ban CHQS quận (Số thông báo: 20201080404 – 00. Thời điểm đăng tải: 17/11/2020 11:13)

Bên mời thầu: Công ty TNHH Tư vấn đấu thầu và Thương mại Thành Công Nhà thầu trúng thầu: Dự án: Mua sắm trang thiết bị...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu xây lắp (Số thông báo: 20200917019 – 00. Thời điểm đăng tải: 17/11/2020 10:01)

Bên mời thầu: Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và Quy hoạch xây dựng B.M.T Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH tư vấn...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua giống tôm thẻ chân trắng (Số thông báo: 20201104819 – 00. Thời điểm đăng tải: 17/11/2020 10:42)

Bên mời thầu: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Đầu tư Đông Dương Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 02: Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: 20201107170 – 00. Thời điểm đăng tải: 17/11/2020 17:47)

Bên mời thầu: Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Hùng Mai Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Phương...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TTNT Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG SẮC...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Long An

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tổng hợp Phương Việt Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN...