Lưu trữ hàng ngày: 18/11/2020

Triển khai hệ thống ERP giai đoạn 1 – Đơn hàng số 1: Trang bị bản quyền phần mềm, thuê dịch vụ tư vấn

Công ty cổ phần Lọc - Hóa dầu Bình Sơn Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Triển khai hệ thống ERP giai...

Mua vật tư dự phòng cho các thiết bị, hệ thống CNTT theo đơn hàng số 058/20-2763/ĐH-ERP-CNTT-I

Công ty Cổ phần Lọc - Hóa dầu Bình Sơn Mời chào hàng cạnh tranh thông thường gói thầu: Mua vật tư dự phòng cho...

Vật tư tiêu hao các máy nén khí và thiết bị lạnh giàn Tam Đảo-05 năm 2020 VT-581/20-KB, Lô 09.1

Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Vật tư tiêu hao các máy nén khí và thiết bị...

“Trang thiết bị, vật tư cứu hỏa, cứu sinh, an toàn bay, an toàn điện và bảo vệ môi trường cho giàn BK Thiên Ưng năm 2020” (số hiệu gói thầu: 25.XNKT-0065/20)

Xí nghiệp khai thác dầu khí thuộc Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: “Trang thiết bị, vật...

VT-086/20-DA/FPSO_Vật tư tiêu hao cho SD Job Phase 2 MSR-4064

Xí nghiệp khai thác dầu khí thuộc Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: VT-086/20-DA/FPSO_Vật tư tiêu hao...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây lắp (bao gồm chi phí xây dựng + Chi phí di dời trụ điện) (Số thông báo: 20201055767 – 01. Thời điểm đăng tải: 16/11/2020 07:55)

Bên mời thầu: Ban An toàn giao thông thành phố Cần Thơ Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG THỊNH PHÁT Dự án: Mua...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 11: Gói thầu hỗn hợp hạng mục PCCC (Số thông báo: 20201007354 – 00. Thời điểm đăng tải: 16/11/2020 11:55)

Bên mời thầu: Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Ba Vì Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ CÔNG NGHỆ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 21I: Bảo hiểm xây dựng công trình gói thầu số 16E (Số thông báo: 20200892159 – 00. Thời điểm đăng tải: 16/11/2020 16:42)

Bên mời thầu: Ban duy tu các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Nhà thầu trúng thầu: Liên danh PVI - PJICO(0105402531...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật Đô thị thuộc Sở Xây dựng Nhà thầu trúng thầu: 1/ 2/...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban Quản lý các dự án công trình thông tin 1 - Viễn thông Hà Nội Nhà thầu trúng thầu: 1/ 3/...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 02: Cung cấp và phân phối trang thiết bị cho các trại giam thuộc dự án (Số thông báo: 20200954381 – 00. Thời điểm đăng tải: 16/11/2020 15:56)

Bên mời thầu: Ban quản lý các Dự án hỗ trợ phòng chống HIV/AIDS Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban quản lý bảo trì đường bộ nghệ an Nhà thầu trúng thầu: 1/ 3/ Liên danh Công ty Cổ phần Quản...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Cần Giờ Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty bảo hiểm PVI...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật xây dựng công trình (Số thông báo: 20201144749 – 00. Thời điểm đăng tải: 16/11/2020 15:03)

Bên mời thầu: BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HUYỆN THỚI BÌNH Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Cà Mau

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 3 Nhà thầu trúng thầu: 1/ Tổng công ty Xây dựng Nông...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 03: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC, dự toán (Số thông báo: 20201054388 – 00. Thời điểm đăng tải: 16/11/2020 14:31)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng cơ bản huyện Nậm Nhùn Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án Bảo trì đường bộ Sở giao thông vận tải Hà Giang Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 12 Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN...