Lưu trữ hàng ngày: 16/11/2020

(gia hạn)Thuê dịch vụ đào tạo nghiệp vụ kiểm tra kiểm soát hao hụt dầu thô theo Đơn hàng số 128/20-1311/ĐH-QTNL-L;

Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn Mời chào hàng cạnh tranh thông thường gói thầu: Thuê dịch vụ đào tạo nghiệp vụ...

Thuê dịch vụ đào tạo nghiệp vụ kiểm tra kiểm soát hao hụt dầu thô theo Đơn hàng số 128/20-1311/ĐH-QTNL-L;

Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn Mời chào hàng cạnh tranh thông thường gói thầu: Thuê dịch vụ đào tạo nghiệp vụ...

Ống khai thác với công nghệ ngăn chặn muối cho các giếng mỏ Thỏ Trắng – Lô 09-1 (VT-002/21-KT)

Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ Địa điểm phát hành HSMT: Phòng...

Dịch vụ “Cắt cỏ, dọn vệ sinh kho vật liệu nổ

Xí nghiệp Địa vật lý giếng khoan-Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro Bên mời thầu: Xí nghiệp Địa vật lý giếng khoan-Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro ...

Dịch vụ nâng cấp bảo trì phần mềm thiết kế tính toán hệ thống điện “ Smart Plant Electrical” tại XN Xây lắp CTB, lô 09-1

Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Dịch vụ nâng cấp bảo trì phần mềm thiết kế tính...

Dịch vụ nâng cấp bảo trì phần mềm mô phỏng mỏ “tNavigator” tại Viện NCKHTK, lô 09-1

Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Dịch vụ nâng cấp bảo trì phần mềm mô phỏng mỏ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây lắp: Xây dựng công viên thị trấn Vân Canh (Số thông báo: 20201023172 – 00. Thời điểm đăng tải: 12/11/2020 08:24)

Bên mời thầu: Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Vân Canh Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Tân Bình Nhà thầu trúng thầu: 1/CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Dịch vụ tư vấn 3 – Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán (Số thông báo: 20201132265 – 00. Thời điểm đăng tải: 12/11/2020 08:30)

Bên mời thầu: Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 12 Nhà thầu trúng thầu: Công ty CP Phát triển đô thị...

Kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu:

Bên mời thầu: Ban Quản lý các dự án công trình thông tin 1 - Viễn thông Hà Nội Nhà thầu trúng thầu: 1/Công ty...

Kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu:

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án các công trình huyện Điện Biên Nhà thầu trúng thầu: 1/2/:Công ty TNHH Số 17 tỉnh Điện...

Kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu:

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án các công trình xử lý đột xuất, cấp bách, duy tu đê điều và phòng chống...

Kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu:

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng ngành Bảo hiểm xã hội Nhà thầu trúng thầu: 1/CÔNG TY CỔ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục Đường vào trường (Số thông báo: 20201134052 – 00. Thời điểm đăng tải: 12/11/2020 14:27)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Long An Nhà thầu...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Long An

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: 20201134044 – 00. Thời điểm đăng tải: 12/11/2020 14:27)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Buôn Hồ Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp cây giống phục vụ trồng, trồng dặm rừng trồng năm 2020 (Số thông báo: 20201044844 – 00. Thời điểm đăng tải: 12/11/2020 17:57)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án bảo vệ và phát triển rừng huyện Phù Yên Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH nhà...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Sơn La

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Bảo hiểm công trình (Số thông báo: 20200934546 – 01. Thời điểm đăng tải: 12/11/2020 09:11)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng Nhà thầu trúng...