Lưu trữ hàng ngày: 15/11/2020

Kế hoạch đấu thầu dự án ” Lắp đặt hệ thống Camera “

Chủ đầu tư: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Củ Chi (Được phê duyệt tại văn bản...

Kế hoạch đấu thầu dự án ” Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Nâng cấp tuyến đường 154 – Vườn Lài cặp rạch Ghe Máy, phường An Phú Đông “

Chủ đầu tư: Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 12 (Được phê duyệt tại văn bản 5230/QĐ-UBND-TC ngày 05/11/2020 ) Tổng...

Kế hoạch đấu thầu dự án ” Bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị dự án – Công trình Nâng cấp tuyến đường 154 – Vườn Lài cặp rạch Ghe Máy “

Chủ đầu tư: Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 12 (Được phê duyệt tại văn bản 554/QĐ-QLDA ngày 09/07/2020 ) Tổng...

Kế hoạch đấu thầu dự án ” Quan trắc môi trường định kỳ đợt IV/2020 “

Chủ đầu tư: Công ty xăng dầu khu vực V - TNHH MTV (Được phê duyệt tại văn bản 728/PLXKV5-QĐ ngày 11/11/2020 ) Tổng mức...

Kế hoạch đấu thầu dự án ” Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị dự án – Công trình Nâng cấp tuyến đường 154 – Vườn Lài cặp rạch Ghe Máy “

Chủ đầu tư: Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 12 (Được phê duyệt tại văn bản 234/QĐ-QLDA ngày 12/06/2020 ) Tổng...

Kế hoạch đấu thầu dự án ” Nhà đa chức năng, nhà học 3 phòng chức năng Trường Tiều học Phúc Thành, huyện Yên Thành “

Chủ đầu tư: UBND xã Phúc Thành (Được phê duyệt tại văn bản 6485 ngày 04/11/2020 ) Tổng mức đầu tư: 5.991.672.000 VND Số...

Kế hoạch đấu thầu dự án ” Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nhà văn hóa thể thao phường Minh Thành “

Chủ đầu tư: UBND phường Minh Thành (Được phê duyệt tại văn bản 115/QĐ-UBND ngày 12/11/2020 ) Tổng mức đầu tư: 1.977.935.000 VND Số...

Kế hoạch đấu thầu dự án ” KHLCNT Công trình: Trường mầm non xã Xuân Hòa, huyện Lập Thạch. Hạng mục: Xây mới nhà bếp, cải tạo tường rào (khu lẻ) “

Chủ đầu tư: UBND xã Xuân Hòa, huyện Lập Thạch (Được phê duyệt tại văn bản 353/QĐ-UBND ngày 10/11/2020 ) Tổng mức đầu tư: 1.200.219.000...

Kế hoạch đấu thầu dự án ” Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo trụ sở làm việc Cục Hải quan Lạng Sơn “

Chủ đầu tư: Cục Hải quan Lạng Sơn (Được phê duyệt tại văn bản 1090/QĐ-HQLS ngày 12/11/2020 ) Tổng mức đầu tư: 1.654.645.883 VND ...

Kế hoạch đấu thầu dự án ” Công trình triển khai hạ tầng cố định băng rộng tại tỉnh Quảng Nam “

Chủ đầu tư: Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội (Được phê duyệt tại văn bản 4300/QĐ-CNVTQĐ ngày 11/11/2020 ) Tổng mức đầu tư:...

Kế hoạch đấu thầu dự án ” Mua sắm bảng Led “

Chủ đầu tư: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - chi nhánh Củ Chi (Được phê duyệt tại văn bản...

Kế hoạch đấu thầu dự án ” Nâng cấp trường tiểu học xã Gia Sơn “

Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Gia Sơn (Được phê duyệt tại văn bản 111/QĐ ngày 23/10/2020 ) Tổng mức đầu tư: 3.075.301.000...

Kế hoạch đấu thầu dự án ” Xử lý các điểm tiềm ẩn TNGT tại Km75+600, Km77+400, Km82+400 – Km82+800, Km88+500, Km91+500 – Km92+500 QL.4C, tỉnh Hà Giang “

Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Hà Giang (Được phê duyệt tại văn bản 4225/QĐ-TCĐBVN ngày 08/10/2020 ) Tổng mức đầu tư: 14.895.789.000...

Kế hoạch đấu thầu dự án ” Làm sân bê tông để tạm giữ phương tiện vi phạm trật tự ATGT Công an huyện Phú Riềng “

Chủ đầu tư: Công an huyện Phú Riềng (Được phê duyệt tại văn bản 662/QĐ-CAT-PH10 ngày 10/11/2020 ) Tổng mức đầu tư: 296.997.244 VND ...

Kế hoạch đấu thầu dự án ” Mua sắm vật tư thiết bị thuộc công trình: Lắp đặt các thiết bị để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện lưới điện tỉnh Bắc Giang năm 2020 “

Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Bắc Giang - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc (Được phê duyệt tại văn bản...

Kế hoạch đấu thầu dự án ” Xây dựng nhà lưu trữ hồ sơ và cải tạo nhà số 4 của Sở GTVT và Ban QLDA Bảo trì đường bộ “

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Bảo trì đường bộ (Được phê duyệt tại văn bản 358/QĐ-SGTVT ngày 06/11/2020 ) Tổng mức đầu...

Kế hoạch đấu thầu dự án ” Xây dựng cổng, tường rào, sân đường và rãnh thoát nước nghĩa trang nhân dân dân thôn Yên Bài và thôn Phú Mỹ xã Tự Lập, huyện Mê Linh “

Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Tự Lập (Được phê duyệt tại văn bản 3712/QĐ-UBND ngày 10/11/2020 ) Tổng mức đầu tư: 1.779.258.000...

Kế hoạch đấu thầu dự án ” Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư (TX phú Thọ) “

Chủ đầu tư: Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Được phê duyệt tại văn bản 283/QĐ-BĐPT-KHKD ngày 14/11/2020 ) Tổng mức đầu tư: 11.139.621.900...

Kế hoạch đấu thầu dự án ” Lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu kỳ 2021 huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang “

Chủ đầu tư: Phòng Tài nguyên và Môi trường Huyện Lục Ngạn (Được phê duyệt tại văn bản 5299/QĐ-UBND ngày 06/11/2020 ) Tổng mức đầu...