Lưu trữ hàng ngày: 12/11/2020

Trồng cây dược liệu dưới tán rừng ( mua giống Sa nhân)

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN TOÀN THÀNH Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Trồng cây dược liệu dưới tán rừng (...

Bảo hiểm xe cơ giới

Công ty Cổ phần Tư vấn và Đào tạo Đại Nam Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Bảo hiểm xe cơ giới...

Sản xuất biển mica Cấm hút thuốc

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH BẾN TRE Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói thầu: Sản xuất biển mica Cấm...

Tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu 02

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quỳnh Lưu Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn giám sát...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Nghệ An

Gói thầu số 16.2: Tư vấn Giám sát thi công xây dựng gói thầu xây lắp 14-XL

Ban quản lý dự án Thăng Long Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 16.2: Tư vấn Giám sát thi...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Hà Nội

Gói thầu số 8.2: Tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu xây lắp 4-XL

Ban quản lý dự án Thăng Long Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 8.2: Tư vấn giám sát thi...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Hà Nội

Tư vấn giám sát thi công xây dựng

Ban Quản lý Dự án Nâng cấp Đô thị thành phố Tân An Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn giám...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Long An

Gói thầu số 7.2: Tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu xây lắp 2-XL

Ban quản lý dự án Thăng Long Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 7.2: Tư vấn giám sát thi...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Hà Nội

tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán

Công ty TNHH tư vấn xây dựng và thương mại NTP Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: tư vấn thiết kế bản...

Gói thầu số 04: Thi công xây dựng

Trường THPT Nhữ Văn Lan Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 04: Thi công xây dựng (Số TBMT: 20201130683...

Gói thầu số 3: Toàn bộ phân xây lắp công trình

Ủy ban nhân dân xã Tự Lập Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 3: Toàn bộ phân xây lắp...

Mua phần mềm bản quyền Win10pro phục vụ công tác của Bộ Ngoại giao

BỘ NGOẠI GIAO Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua phần mềm bản quyền Win10pro phục vụ công tác của Bộ Ngoại...

Thi công xây lắp

Ban Quản lý Dự án Nâng cấp Đô thị thành phố Tân An Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây...

Xây dựng

Ban quản lý các dự án xây dựng thị xã Từ Sơn Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây dựng (Số TBMT:...

Xây lắp

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI QUÂN BẢO Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Xây...

Gói thầu số 06: Thi công xây dựng

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lộc Bình Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 06:...

Mua vật tư tiêu hao phục vụ công tác chuyên môn

Bệnh viện Nhi tỉnh Hải Dương Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua vật tư tiêu hao phục vụ Bệnh viện Nhi...

Gói 1: Bảo trì hiệu chuẩn thiết bị GC-ECD, GC-MS, GC-MS MS, ICP-MS

Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 4 Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói thầu: Gói 1: Bảo trì...

Kế hoạch đấu thầu dự án ” Nâng cấp tuyến đường Phan Chu Trinh – Đoàn Trung Còn, thị trấn Đất Đỏ “

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Đất Đỏ (Được phê duyệt tại văn bản 2369/QĐ-UBND ngày 14/07/2020 ) ...