Lưu trữ hàng ngày: 09/11/2020

Gói thầu số 18: Thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Long Biên Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 18:...

Kiểm nghiệm mẫu giám sát an toàn thực phẩm đối với một số sản phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế

Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Kiểm nghiệm mẫu giám...

Thuê dịch vụ tổ chức Tập huấn bồi dưỡng TTCM cấp Tiểu học về mô đun 2_khu vực 7

Ban quản lý dự án Hỗ trợ đổi mới Giáo dục phổ thông Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thuê dịch vụ...

Thuê dịch vụ tổ chức Tập huấn bồi dưỡng TTCM cấp Tiểu học về mô đun 2_khu vực 9

Ban quản lý dự án Hỗ trợ đổi mới Giáo dục phổ thông Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thuê dịch vụ...

Bảo hiểm công trình

Công ty Điện lực Hà Nam Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Bảo hiểm công trình (Số TBMT: 20201107042 - 00. Thời...

Gói thầu số 01 Mua sắm lúa giống

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tư vấn xây dựng Cao Huỳnh Phát Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu:...

Thuê dịch vụ tổ chức Tập huấn bồi dưỡng TTCM cấp Tiểu học về mô đun 2_khu vực 3

Ban quản lý dự án Hỗ trợ đổi mới Giáo dục phổ thông Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thuê dịch vụ...

Thuê dịch vụ tổ chức Tập huấn bồi dưỡng TTCM cấp Tiểu học về mô đun 2_khu vực 8

Ban quản lý dự án Hỗ trợ đổi mới Giáo dục phổ thông Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thuê dịch vụ...

Thuê dịch vụ tổ chức Tập huấn bồi dưỡng TTCM cấp Tiểu học về mô đun 2_khu vực 5

Ban quản lý dự án Hỗ trợ đổi mới Giáo dục phổ thông Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thuê dịch vụ...

Thuê dịch vụ tổ chức Tập huấn bồi dưỡng TTCM cấp Tiểu học về mô đun 2_khu vực 2

Ban quản lý dự án Hỗ trợ đổi mới Giáo dục phổ thông Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thuê dịch vụ...

Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình

Công ty TNHH tư vấn và đầu tư xây dựng Ánh Dương Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 01:...

Xây lắp

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Phú Thạnh Mời chào hang cạnh tranh trong nước gói thầu: Xây lắp (Số TBMT: 20201118140 - 00....

Thi công cải tạo, sửa chữa nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ

CỤC THUẾ THÀNH PHỐ HÀ NỘI Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công cải tạo, sửa chữa nhà làm việc và...

Gói 01: In tài liệu hướng dẫn phòng chống dịch bệnh

CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y TỈNH TRÀ VINH Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói 01: In tài liệu hướng...

Mua License phần mềm SD-WAN Controller và gói bảo hành phần mềm 12 tháng

Tổng Công ty Giải pháp doanh nghiệp Viettel- Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp- Viễn thông Quân đội Chào hang cạnh tranh rút gọn trong...

Mua sắm vật tư thiết bị A cấp

Công Ty Điện Lực Lâm Đồng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm vật tư thiết bị A cấp (Số TBMT:...

Gói thầu MS-01: Cung cấp, lắp đặt thiết bị máy thổi khí hệ thống xử lý nước thải Chi nhánh công ty 75

Công ty TNHH MTV tư vấn xây dựng Hạ tầng Gia Lai Mời chào hang cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu MS-01: Cung...

Thi công xây dựng công trình Đường tràn dân sinh trên địa bàn xã Liên Minh và xã Phương Giao huyện Võ Nhai

Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện Võ Nhai Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng...

Cung cấp và lắp đặt trang thiết bị giảng dạy

Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp và lắp đặt trang thiết bị giảng...