Lưu trữ hàng ngày: 04/11/2020

Gia công, lắp đặt và cung cấp dịch vụ gian hàng của ngành Nông nghiệp Hà Nội tham gia “Hội chợ nông nghiệp và triển lãm sản phẩm OCOP vùng Đồng bằng Sông Hồng năm 2020”

Trung tâm Khuyến nông Hà Nội Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gia công, lắp đặt và cung cấp dịch vụ gian...

Gói thầu số 3: Gói thầu thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền năm 2020-2021 của Bệnh viện A Thái Nguyên

Bệnh viện A tỉnh Thái Nguyên Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 3: Gói thầu thuốc dược liệu, thuốc...

Gói 2: Hóa chất để phát hiện các virut SARS và SARS-CoV-2 dùng để xét nghiệm PCR

Bệnh viện đa khoa Tỉnh Khánh Hòa Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói 2: Hóa chất để phát hiện các virut...

Gói thầu số 15 – Xây dựng Các kho HC-VCHL cấp d, c; hệ thống cấp nước sạch d4 và trực thuộc 2

Ban quản lý dự án Sư đoàn 325/Quân đoàn 2 Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 15 - Xây...

Gói 1: Cung cấp dịch vụ Vệ sinh

Trường Đại học Y Hà Nội Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói 1: Cung cấp dịch vụ Vệ sinh (Số TBMT...

Gói thầu số 1: Gói thầu thuốc Generic năm 2020-2021 của Bệnh viện A Thái Nguyên

Bệnh viện A tỉnh Thái Nguyên Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 1: Gói thầu thuốc Generic năm 2020-2021...

(gia han)Nâng cấp bảo trì phần mềm thiết kế công trình “Cadworx” (DV-351/20-CNTT)

Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Nâng cấp bảo trì phần mềm thiết kế công trình “Cadworx”...

VT-484/20-KB (Phụ tùng cho búa khoan nam 2020)

Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro Mời đấu thầu rộng rãi quốc tế gói thầu: Mua Phụ tùng cho búa khoan năm 2020 cho Lô 09-1...

VT-082/20-DA/WHP Tủ dụng cụ và Thùng vận chuyển hàng cho các Giàn TGT-H1H4H5

Xí nghiệp khai thác dầu khí thuộc Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: VT-082/20-DA/WHP Tủ dụng cụ...

ПДНГ-0326/20 Van chặn và đầu nối cho nhu cầu sửa chữa vận hành

Xí nghiệp khai thác dầu khí thuộc Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: ПДНГ-0326/20 Van chặn và...

VT-080/20-DA/FPSO Vật tư Tự động hóa cho FPSO Armada TGT1, MSR-3981, 3998, 4005, 4009

Xí nghiệp khai thác dầu khí thuộc Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: VT-080/20-DA/FPSO Vật tư Tự...

Kế hoạch đấu thầu dự án ” Mua sắm thiết bị thí nghiệm điện và phương tiện phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2020 “

Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Trung (Được phê duyệt tại văn bản 3801/QĐ ngày 14/10/2020 ) Tổng mức đầu...

Kế hoạch đấu thầu dự án ” Nạo vét kênh 4 Thước “

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tân Hồng (Được phê duyệt tại văn bản 359/QÐ-UBND.ĐTXD ngày 31/10/2020...

Kế hoạch đấu thầu dự án ” Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa “

Chủ đầu tư: UBND huyện Thiệu Hóa (Được phê duyệt tại văn bản 4480/QD-UBND ngày 16/10/2020 ) Tổng mức đầu tư: 3.432.318.000 VND Số...

Kế hoạch đấu thầu dự án ” Xây dựng nhà Hiệu bộ và các phòng chức năng Trường THPT Cát Bà “

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Cát Hải (Được phê duyệt tại văn bản 2935/QĐ – UBND ngày...

Kế hoạch đấu thầu dự án ” Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành “

Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Bến Tre (Được phê duyệt tại văn bản 1539/QĐ-PCBTr ngày 19/10/2020 ) Tổng mức đầu tư: 28.020.816.802 VND...

Kế hoạch đấu thầu dự án ” Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, nắn tuyến đường dây trung thế 35kV tại xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc “

Chủ đầu tư: UBND huyện Nghi Lộc (Được phê duyệt tại văn bản 3680/QĐ.UBND ngày 21/10/2020 ) Tổng mức đầu tư: 619.250.000 VND Số...

Kế hoạch đấu thầu dự án ” Chăn nuôi bò thương phẩm (Bò 3B F1) từ nguồn vốn hỗ trợ PTSX thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2020 xã Thiện Long, huyện Bình Gia “

Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Thiện Long (Được phê duyệt tại văn bản2907/QĐ-UBND ngày 20/10/2020 ) Tổng mức đầu tư: 957.140.000 VND...

Kế hoạch đấu thầu dự án ” Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung năm 2020 nguồn vốn viện trợ ODA “

Chủ đầu tư: Ban Quản lý Dự án thành phần Hợp phần 1 - Hỗ trợ xây nhà chống chịu bão, lụt (Được phê duyệt...

Kế hoạch đấu thầu dự án ” Cải tạo, nâng cấp trạm bơm Nhân Tiến xã Tiến Thắng “

Chủ đầu tư: UBND huyện Lý Nhân (Được phê duyệt tại văn bản 6913/QĐ-UBND ngày 04/11/2020 ) Tổng mức đầu tư: 4.578.247.000 VND Số...
Phân mục: Kế hoạch đấu thầu tại Hà Nam