Lưu trữ hàng ngày: 23/10/2020

Kế hoạch đấu thầu dự án ” Sửa chữa, nâng cấp mương dẫn nước từ Đập chứng vào cánh đồng Thịnh Mỹ, xã Nghĩa Mỹ giai đoạn 1 “

Chủ đầu tư: UBND thị xã Thái Hòa (Được phê duyệt tại văn bản 2892/QĐ-UBND ngày 22/10/2020 ) Tổng mức đầu tư: 1.090.227.000 VND ...

Kế hoạch đấu thầu dự án ” Quản lý, khai thác và kinh doanh chợ trung tâm huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang “

Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Mèo Vạc (Được phê duyệt tại văn bản 1937/QĐ-UBND ngày 09/10/2020 ) Tổng mức đầu tư:...

Kế hoạch đấu thầu dự án ” Nâng cấp, cải tạo HTKT đường Trần Cao Vân “

Chủ đầu tư: Phòng Quản lý đô thị thành phố Quy Nhơn (Được phê duyệt tại văn bản 6769/QĐ-UBND ngày 13/10/2020 ) Tổng mức đầu...

Kế hoạch đấu thầu dự án ” Dự án chăn nuôi Bò lai sin giống Zêbu sinh sản bán chăn thả từ nguồn vốn hỗ trợ PTSX thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2020 xã Hoàng Văn Thu, huyện Bình Gia “

Chủ đầu tư: Uỷ ban nhân dân xã Hoàng Văn Thụ (Được phê duyệt tại văn bản 2832/QĐ-UBND ngày 09/10/2020 ) Tổng mức đầu tư:...

Kế hoạch đấu thầu dự án ” Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu rà phá bom mìn, vật nổ Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Nha Trang – Cam Lâm thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên...

Chủ đầu tư: Bộ Giao thông vận tải (Được phê duyệt tại văn bản 1945/QĐ-BGTVT ngày 20/10/2020 ) Tổng mức đầu tư: 7.615.000.000.000 VND ...

Kế hoạch đấu thầu dự án ” Trường Tiểu học Thạnh Xuân 1 “

Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD huyện Châu Thành A (Được phê duyệt tại văn bản 3918/QĐ-UBND ngày 21/10/2020 ) Tổng mức đầu tư: 4.500.000.000...

Kế hoạch đấu thầu dự án ” Sửa chữa hàng rào nhà tạm giữ Công an huyện Phú Giáo “

Chủ đầu tư: Công an huyện Phú Giáo (Được phê duyệt tại văn bản 799/QĐ-UBND ngày 12/10/2020 ) Tổng mức đầu tư: 1.998.358.278 VND ...

Kế hoạch đấu thầu dự án ” Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án: Khu nhà ở CBCNV nhà máy thủy điện Đăk Lô tại xã Ngọc Tem, huyện KonPlong, tỉnh Kon Tum “

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà 3 - Đak Lô (Được phê duyệt tại văn bản 26/QĐ-SD3-DL ngày 21/10/2020 ) ...
Phân mục: Kế hoạch đấu thầu tại Kon Tum

Kế hoạch đấu thầu dự án ” Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Kè Châu Phong, Kè Long Xuyên tỉnh An Giang, Kè Xẻo Nhàu tỉnh Kiên Giang thuộc TDA 1, dự án ICRSL “

Chủ đầu tư: Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10 (Được phê duyệt tại văn bản 4041/QĐ-BNN-XD ngày 14/10/2020 ) Tổng...

(Gia hạn) thời điểm đóng/mở thầu VT-071/20-DA/WHP “Vật tư thí nghiệm hóa chất phục vụ vận hành TGT-WHPs”

Xí nghiệp khai thác dầu khí thuộc Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Vật tư thí nghiệm...

Kế hoạch đấu thầu dự án ” Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ báo cáo kinh tế -kỹ thuật “

Chủ đầu tư: Xí nghiệp Công trình công cộng thành phố Đồng Xoài (Được phê duyệt tại văn bản 3529/QĐ-UBND ngày 09/10/2020 ) Tổng mức...

Kế hoạch đấu thầu dự án ” KHLCNT CT, SC trụ sở KBNN Kiến An, HP; HM: Sân, đường nội bộ, khu vệ sinh nhà làm việc chính “

Chủ đầu tư: KBNN Hải Phòng (Được phê duyệt tại văn bản 470/QĐ-KBHP ngày 21/10/2020 ) Tổng mức đầu tư: 200.000.000 VND Số gói...

Kế hoạch đấu thầu dự án ” Gói thầu số 33: Thiết bị đo dòng rò chống sét van và máy phát điện năm 2020 “

Chủ đầu tư: Công ty Điện Lực Cà Mau (Được phê duyệt tại văn bản 2044/QĐ-PCCM ngày 23/10/2020 ) Tổng mức đầu tư: 1.287.000.000 VND...
Phân mục: Kế hoạch đấu thầu tại Cà Mau

Kế hoạch đấu thầu dự án ” Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 3 năm 2020 “

Chủ đầu tư: Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (Được phê duyệt tại văn bản 663/QĐ-HĐTV ngày 18/08/2020 ) Tổng...

Kế hoạch đấu thầu dự án ” Lập kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021-2025) tỉnh Ninh Bình “

Chủ đầu tư: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình (Được phê duyệt tại văn bản 313/QĐ-STNMT ngày 23/10/2020 ) Tổng mức đầu...

Kế hoạch đấu thầu dự án ” Nâng cấp tuyến đường trước trường THCS Lộc An, xã Lộc An “

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Đất Đỏ (Được phê duyệt tại văn bản 3076/QĐ-UBND ngày 28/09/2020 ) ...

Kế hoạch đấu thầu dự án ” Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư công nghệ giá khung thủy lực khu Đồng Vông – Công ty than Uông Bí “

Chủ đầu tư: Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty than Uông Bí - TKV (Được phê...

Mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH MTV in Tạp chí Cộng sản

công ty TNHH MTV in tạp chí cộng sản Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm xe ô tô 16 chỗ...

Kế hoạch đấu thầu dự án ” Nâng cấp, cải tạo 4 đường ngang, bao gồm: Đường ngang Km2+100, Km101+290 tuyến đường sắt Hà Nội – Tp. Hồ Chí Minh; Km1+450, Km1+537 tuyến đường sắt Phủ Lý – Thịnh Châu “

Chủ đầu tư: Tổng công ty Đường sắt Việt nam (Được phê duyệt tại văn bản 574/QĐ-CĐSVN ngày 22/10/2020 ) Tổng mức đầu tư: 3.903.919.000...