Lưu trữ hàng ngày: 20/10/2020

Tư vấn giám sát thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị

CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐIỆN BIÊN Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây lắp và lắp...

BSBH-06: Bổ sung báo hiệu khu vực 6- năm 2020

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: BSBH-06: Bổ sung báo hiệu khu vực 6- năm...

Mua cây giống, vật tư và dụng cụ

Học viện Nông nghiệp Việt Nam Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua cây giống, vật tư và dụng cụ (Số TBMT...

Thuê đường truyền Internet cho hệ thống giao ban trực tuyến và đào tạo của Cục Thuế thành phố Hà Nội

CỤC THUẾ THÀNH PHỐ HÀ NỘI Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thuê đường truyền Internet cho hệ thống giao ban trực...

Gói thầu xây lắp

Phòng Quản lý đô thị thành phố Vĩnh Yên Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu xây lắp (Số TBMT 20201052762...

Mua thiết bị Sắc ký khí Phân tích hàm lượng các hợp chất aromatics, các hợp chất

Công ty Cổ phần Lọc-Hóa dầu Bình Sơn Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Mua thiết bị Sắc ký khí Phân tích hàm lượng...

Mua vật tư, phụ tùng thay thế để bảo dưỡng thiết bị thử nghiệm theo Đơn hàng số 07/20-2844/ĐH-QLCL-Q.

Công ty Cổ phần Lọc-Hóa dầu Bình Sơn Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Mua vật tư, phụ tùng thay thế để bảo dưỡng...

Thuê dịch vụ đào tạo “Troubleshooting” cho vận hành tháp chưng cất và thiết bị tách muối

Công ty Cổ phần Lọc-Hóa dầu Bình Sơn Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Thuê dịch vụ đào tạo “Troubleshooting” cho vận hành tháp...

Thuê tàu vận chuyển LPG Dung Quất năm 2021.

Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thuê tàu vận chuyển LPG Dung Quất...

Thuê dịch vụ vận chuyển dầu thô phục vụ vận hành NMLD Dung Quất trong năm 2021.

Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn; Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thuê dịch vụ vận chuyển dầu thô...

Mua vật tư thay thế và dự phòng rủi ro cho các máy nén A-3501A/B/C theo Đơn hàng và dự toán số 537/19-3396/ĐH-BDSC-R .

Công ty Cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn. Mời chào hàng cạnh tranh thông thường gói thầu: Mua vật tư thay thế và dự...

Hướng dẫn quỹ quay vòng dựa vào cộng đồn

Dự án Lồng ghép quản lý tài nguyên thiên nhiên và các mục tiêu về bảo tồn đa dạng sinh học vào quy hoạch...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Hà Nội

Tư vấn chính sách

Dự án Lồng ghép quản lý tài nguyên thiên nhiên và các mục tiêu về bảo tồn đa dạng sinh học vào quy hoạch...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Hà Nội

Toàn bộ khối lượng xây dựng tuyến Tài Lương – Ca Công

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã Hoài Nhơn Mời đấu thầu rộng rãi trong nước...

Đầu tư xây dựng tuyến đường N2

Phòng Tài chính Kế hoạch, Ủy ban nhân dân thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam Mời đấu thầu rộng rãi trong nước dự án:...

Gói thầu: PL1-05: Nâng cấp, cải thiện hạ tầng cơ sở các khu dân cư phía Bắc phường Quang Trung

Ban Quản lý dự án phát triển đô thị Phủ Lý, tỉnh Hà Nam Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu:...

Gói thầu: HT06: Xây dựng đường liên huyện Can Lộc – Hương Khê

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh Mời đấu thầu rộng rãi trong...

Gói thầu: HT05: Nâng cấp tuyến đường An Viên Mỹ Thành, huyện Nghi Xuân

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh Mời đấu thầu rộng rãi trong...

Gói thầu: HT04: Xây dựng đường liên huyện Can Lộc – Lộc Hà

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh Mời đấu thầu rộng rãi trong...

Gói thầu: HT02: Xây dựng đường Huyện lộ 6, huyện Hương Khê

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh Mời đấu thầu rộng rãi trong...