Lưu trữ hàng ngày: 12/10/2020

(gia hạn)Cung cấp bản quyền phần mềm Sharepoint (VT-378/20-CNTT)

Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp bản quyền phần mềm Sharepoint (VT-378/20-CNTT). Thuộc dự án:...

(gia hạn)“Vật tư để cải hoán hệ thống quy trình trên RC1-3 phục vụ việc chuyển đổi khí thiên nhiên Đông Bắc Rồng sang giai đoạn 2” (số hiệu gói thầu: ПДНГ-0364/20)

Xí nghiệp khai thác dầu khí thuộc Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: ПДНГ-0364/20 Vật tư để...

Gói thầu TTAT/021/20 – VT ​Phụ tùng sửa chữa thiết bị thu gom dầu tràn

Trung tâm an toàn Bảo vệ môi trường thuộc Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu...

Mua Phụ tùng cho búa khoan năm 2020 cho Lô 09-1 (Gói thầu VT-484/20-KB)

Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro Mời đấu thầu rộng rãi quốc tế gói thầu: Mua Phụ tùng cho búa khoan năm 2020 cho Lô 09-1...

Mua Đầu nối cho cần khoan năm 2020 cho Lô 09-1 (Gói thầu VT-489/20-KB)

Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro Mời đấu thầu rộng rãi quốc tế gói thầu: Mua Đầu nối cho cần khoan năm 2020 cho Lô 09-1...

Mua Choòng khoan năm 2021 cho Lô 09-1 (Gói thầu VT-441/20-KB)

Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro Mời đấu thầu rộng rãi quốc tế gói thầu: Mua Choòng khoan năm 2021 cho Lô 09-1 (Gói thầu VT-441/20-KB)....

(gia hạn)Phụ tùng thay thế cho hệ thống SCADA (VT-395/20-CNTT)

LD Vietsovpetro Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Phụ tùng thay thế cho hệ thống SCADA (VT-395/20-CNTT). Thuộc dự án: Mua sắm...

Cung cấp Hóa phẩm cho khoan và sửa giếng năm 2020

Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua Hóa phẩm cho khoan và sửa giếng năm 2020 và...

Kế hoạch đấu thầu dự án ” Cải tạo, nâng cấp kênh và công trình trên kênh tiêu N5 từ K0 đến K6+521, Trạm bơm Yên Tập “

Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Nam Sông Thương (Được phê duyệt tại văn bản 343/QĐ-SKHĐT ngày 08/10/2020 ) Tổng mức...

Kế hoạch đấu thầu dự án ” Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Sửa chữa, nâng cấp đường giao thông liên xã Ngọc Sơn đi Quỳnh Lâm huyện Quỳnh Lưu “

Chủ đầu tư: UBND huyện Quỳnh Lưu (Được phê duyệt tại văn bản 1966/QĐ-UBND ngày 09/10/2020 ) Tổng mức đầu tư: 114.277.000 VND Số...

Kế hoạch đấu thầu dự án ” Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn giai đoạn thực hiện dự án Cải tạo, nâng cấp trường tiểu học Đại Áng, huyện Thanh Trì “

Chủ đầu tư: UBND huyện Thanh Trì (Được phê duyệt tại văn bản 7126/QĐ-UBND ngày 08/10/2020 ) Tổng mức đầu tư: 67.064.345.000 VND Số...

Kế hoạch đấu thầu dự án ” Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán “

Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Hoài Ân (Được phê duyệt tại văn bản 4115/QĐ-UBND ngày 05/10/2020 ) Tổng mức đầu tư: 96.595.663.000...

Kế hoạch đấu thầu dự án ” Hệ thống kênh hồ Núi Cốc; Hạng mục: Cải tạo, sửa chữa nâng cấp kênh N17-11-17-1 kênh Đông đoạn qua thôn Cổ Pháp xã Tiên Phong thị xã Phổ Yên “

Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Khai thác thuỷ lợi Thái Nguyên (Được phê duyệt tại văn bản 2923/QĐ-UBND ngày 23/09/2020 ) Tổng mức...

Kế hoạch đấu thầu dự án ” Đầu tư nhà trạm Shelter thuộc pha PTM năm 2020 – Đợt 3 “

Chủ đầu tư: Ban Quản lý Dự án Hạ tầng 3 – Chi nhánh Tổng Công ty Viễn thông MobiFone (Được phê duyệt tại văn...

Kế hoạch đấu thầu dự án ” Nâng cấp, sửa chữa cầu Ông Rùm, ấp Ông Rùm, xã Hùng Hòa, huyện Tiểu Cần “

Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải tỉnh Trà Vinh (Được phê duyệt tại văn bản 344/QĐ-SKHĐT ngày 01/10/2020 ) Tổng mức đầu tư:...

Kế hoạch đấu thầu dự án ” Cải tạo nhà kho khu bay làm nhà để xe ngoại trường “

Chủ đầu tư: Cảng HKQT Đà Nẵng (Được phê duyệt tại văn bản 416/QĐ-CHKQTĐN ngày 12/10/2020 ) Tổng mức đầu tư: 1.550.000.000 VND Số...

Kế hoạch đấu thầu dự án ” Tư vấn thẩm tra thiết kế và dự toán Dự án Cải tạo Cửa hàng xăng dầu số 8 “

Chủ đầu tư: Công ty xăng dầu khu vực V-TNHH Một thành viên (Được phê duyệt tại văn bản 636/PLXKV5-QĐ ngày 12/10/2020 ) Tổng mức...

Kế hoạch đấu thầu dự án ” Hồ Trại Gạo; Hạng mục: Cải tạo, sửa chữa tuyến kênh nhánh N1 đoạn thuộc xóm Vàng Ngoài xã Tân Hòa huyện Phú Bình “

Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Khai thác thuỷ lợi Thái Nguyên (Được phê duyệt tại văn bản 2924/QĐ-UBND ngày 23/09/2020 ) Tổng mức...

Kế hoạch đấu thầu dự án ” Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình : Cải tạo, sửa chữa buồng bệnh và khu vệ sinh phòng 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431 “

Chủ đầu tư: Bệnh viện Bưu điện (Được phê duyệt tại văn bản 3254/QĐ-BVBĐ-HCQT ngày 05/10/2020 ) Tổng mức đầu tư: 724.629.960 VND Số...

Kế hoạch đấu thầu dự án ” Đầu tư tuyến cáp quang CSG mạng Metro mở rộng tỉnh Quảng Nam “

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án hạ tầng 3 - Chi nhánh Tổng Công ty Viễn thông MobiFone (Được phê duyệt tại văn...