Lưu trữ hàng ngày: 11/10/2020

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây dựng số 01 (hạng mục: Giao thông) (Số thông báo: 20200920579 – 00. Thời điểm đăng tải: 05/10/2020 05:17)

Bên mời thầu: Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum. Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH Dự án: Dự án Xây dựng các công...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Kon Tum

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Nho Quan Nhà thầu trúng thầu: 1/CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ PHÁT...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã Sa Pa Nhà thầu trúng thầu: 1/Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Lào Cai

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: 20200814630 – 01. Thời điểm đăng tải: 05/10/2020 14:51)

Bên mời thầu: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐƯỜNG SẮT KHU VỰC 2 Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần đường sắt Quảng Bình Dự...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban Quản lý bảo trì đường bộ Bình Thuận Nhà thầu trúng thầu: 1/Công ty TNHH Xây dựng An Thuận 2/Công Ty...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 01: Chi phí xây dựng bao gồm hạng mục chung (Số thông báo: 20200849883 – 00. Thời điểm đăng tải: 05/10/2020 15:42)

Bên mời thầu: Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Nam Đàn thuộc UBND huyện Nam Đàn Nhà thầu trúng thầu:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Khảo sát địa hình, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình (Số thông báo: 20201009225 – 00. Thời điểm đăng tải: 05/10/2020 08:19)

Bên mời thầu: BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HUYỆN THỚI BÌNH Nhà thầu trúng thầu: Công Ty Cổ Phần Tư...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Cà Mau

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Cần Giờ Nhà thầu trúng thầu: 1/Công ty khảo sát thiết kế...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 1: Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán (Số thông báo: 20200823159 – 00. Thời điểm đăng tải: 05/10/2020 11:24)

Bên mời thầu: Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Gia Bình Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần tư vấn đầu...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Cần Giờ Nhà thầu trúng thầu: 1/Công ty cổ phần đầu tư...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án - quỹ đất huyện Bắc Trà My Nhà thầu trúng thầu: 1/Công ty TNHH Một Thành Viên...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án 3 Nhà thầu trúng thầu: 1/CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG TÂN PHONG 2/Trung...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án các công trình Bưu điện, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam Nhà thầu trúng thầu: 1/...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án 3 Nhà thầu trúng thầu: 1/ Trung tâm kỹ thuật đường bộ 1 2/ Trung tâm kỹ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: XL1: Thi công xây dựng (Số thông báo: 20200929020 – 00. Thời điểm đăng tải: 05/10/2020 15:19)

Bên mời thầu: Ban Quản lý đầu tư xây dựng huyện Hóc Môn Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 12: Bảo hiểm xây dựng công trình (Số thông báo: 20200843797 – 00. Thời điểm đăng tải: 05/10/2020 15:36)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án 2 tỉnh Sóc Trăng Nhà thầu trúng thầu: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH Dự án: Dự...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình quận Bình Tân Nhà thầu trúng thầu: 1/CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 17: Thi công xây dựng công trình, cung cấp và lắp đặt thiết bị (Số thông báo: 20200874546 – 00. Thời điểm đăng tải: 05/10/2020 10:52)

Bên mời thầu: Ban Quản Lý Dự Án Các Công Trình Xây Dựng Của Đảng Ở Trung Ương Nhà thầu trúng thầu: Liên danh HCMCC-HBH-NLE-VINACAT-NTC Dự...