Lưu trữ hàng ngày: 03/10/2020

Mua sắm xe ô tô 7 chỗ 1 cầu cho Agribank Chi nhánh 3

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh 3 Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói thầu:...

Thi công xây dựng

Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng và Quản lý Dự án Miền Đông Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu:...

Mua phân bón (thực hiện đề án Cà phê xứ lạnh) trên địa bàn huyện năm 2020

Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Tu Mơ Rông Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua phân bón (thực hiện đề...

Thi công xây dựng công trình Trường tiểu học xã Xuân Trúc; Hạng mục: Cải tạo nhà lớp học 2 tầng 10 phòng và nhà lớp học 2 tầng 8 phòng

Công ty TNHH tư vấn và đầu tư xây dựng Tường Anh Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng...

Gói thầu: Thi công xây dựng

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu: Thi công xây...

Gói thầu số 8: Xây lắp toàn bộ công trình (trừ gói thầu số 7), kể cả chi phí dự phòng

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bình Thuận Mời đấu thầu rộng rãi trong...

Thi công xây dựng

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ngãi Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng...

Gói thầu số 7: Mua sắm 50 thiết bị xử lý dữ liệu địa hình cơ động

Cục Bản đồ Bộ Tổng Tham mưu Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 7: Mua sắm 50 thiết bị...

Gói thầu số 8: Mua sắm 120 thiết bị xử lý dữ liệu địa hình cố định

Cục Bản đồ Bộ Tổng Tham mưu Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 8: Mua sắm 120 thiết bị...
Phân mục: tại

Gói thầu số 6: Mua sắm nhãn công tơ

Trung tâm Sản xuất Thiết bị đo điện tử Điện lực miền Trung Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Trung Mời chào hàng...

01 XL: Cung cấp vật tư (trừ phần A cấp) và thi công xây lắp công trình

Công ty Điện lực Quảng Bình Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: 01 XL: Cung cấp vật tư (trừ phần A cấp)...

Gói thầu số 9: Mua sắm 35 máy in màu khổ A0

Cục Bản đồ Bộ Tổng Tham mưu Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 9: Mua sắm 35 máy in...

Thiết bị trường học

Công ty Cổ phần thương mại Tư vấn thiết kế và Thi công xây dựng Thị xã Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trong...

Gói thầu số 4 (NTD): Xây lắp

Công ty Điện lực Bắc Ninh Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 4 (NTD): Xây lắp (Số TBMT 20201006982...

Thi công xây dựng

Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và tư vấn thiết kế xây dựng Tiến Mạnh Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói...

Trang thiết bị dạy và học

Công ty Cổ phần thương mại Tư vấn thiết kế và Thi công xây dựng Thị xã Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trong...

Gói thầu số 2- Phụ kiện lưới điện

Công ty Điện lực Quảng Ngãi Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 2- Phụ kiện lưới điện (Số TBMT...

Gói thầu số 1- Cáp dẫn điện

Công ty Điện lực Quảng Ngãi Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 1- Cáp dẫn điện (Số TBMT 20201003306...

Gói thầu số 2- Phụ kiện lưới điện

Công ty Điện lực Quảng Ngãi Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 2- Phụ kiện lưới điện (Số TBMT...

Gói thầu số 10: Mua sắm 30 máy chiếu loại 1, 6 máy chiếu loại 2

Cục Bản đồ Bộ Tổng Tham mưu Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 10: Mua sắm 30 máy chiếu...