Lưu trữ hàng ngày: 02/10/2020

Gói thầu số 01: Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho cán bộ quản lý, giáo viên trường

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai Mời chào hang cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 01: Bồi dưỡng nghiệp...

Triển khai thi công tuyến cáp quang AGG mạng Metro mở rộng tỉnh Bình Định

Ban Quản lý dự án hạ tầng 3 - Chi nhánh Tổng Công ty Viễn thông Mobifone Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói...

Khảo sát, lập phương án kỹ thuật và dự toán

CÔNG TY ĐIỆN LỰC NAM ĐỊNH Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Khảo sát, lập phương án kỹ thuật và dự toán...

Khảo sát, lập phương án kỹ thuật và dự toán

CÔNG TY ĐIỆN LỰC NAM ĐỊNH Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Khảo sát, lập phương án kỹ thuật và dự toán...

Mua vật tư phục vụ sửa chữa bệ phóng 9Π117

LỮ ĐOÀN 490 BINH CHỦNG PHÁO BINH Mời chào hang cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua vật tư phục vụ sửa chữa bệ phóng...

Xây dựng công trình

Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Đăk Rlấp Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây dựng công...

Gói thầu số 01: Thi công xây dựng (Chưa bao gồm chi phí dự phòng)

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Phong Dương Mời chào hang cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 01: Thi công xây...

Mua sắm trang thiết bị truyền hình

Công ty TNHH Tư vấn và giải pháp công nghệ VIC Mời chào hang cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm trang thiết bị...

Cung cấp lắp đặt thiết bị văn phòng, thiết bị trường học

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói...

Gói thầu số 43: Cung cấp, lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng đầu vào hệ thống xử lý nước thải

Công ty Thủy điện Sông Bung, Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 2, Công ty TNHH Một thành viên Chào hang cạnh tranh rút...

Gói thầu số 08: Thiết bị công trình

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bác Ái Chào hang cạnh tranh rút gọn trong nước: Gói thầu số 08: Thiết...

Mua sắm, lắp đặt trang thiết bị truyền thanh vô tuyến và hữu tuyến cho Đài truyền thanh cơ sở

Trung tâm Văn hóa - Thể thao Và Truyền thanh - Truyền hình huyện Duy Xuyên Mời chào hang cạnh tranh trong nước gói thầu:...

Mua dụng cụ, vật tư, hoá chất xét nghiệm phòng, chống dịch bệnh năm 2020

CHI CỤC CHĂN NUÔI, THÚ Y VÀ THỦY SẢN TỈNH ĐỒNG THÁP Mời chào hang cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua dụng cụ, vật...

Kế hoạch đấu thầu dự án ” Hệ thống cắt lọc sét cho điện nguồn phòng máy chủ “

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hóa Tân Sơn Nhất (Được phê duyệt tại văn bản 1497/QĐ-TCS ngày 24/09/2020 ) Tổng...

Thiết bị vô tuyến sóng cực ngắn (VT-476/20-CNTT)

Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thiết bị vô tuyến sóng cực ngắn (VT-476/20-CNTT). Thuộc dự án: Mua...

Vật tư điện quý IV– năm 2020

Liên Doanh Việt Nga Vietsovpetro - Ban Đời sống nhà ở và Văn phòng làm việc Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu:...

Mua Cáp khoan năm 2020 cho Lô 09-1 (Gói thầu VT-425/20-KB)

Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro Mời đấu thầu rộng rãi quốc tế gói thầu: Mua Cáp khoan năm 2020 cho Lô 09-1 (Gói thầu VT-425/20-KB)....

Kế hoạch đấu thầu dự án ” Đồng hồ lưu lượng “

Chủ đầu tư: Chi nhánh Công ty TNHH MTV Nhiên Liệu hàng không Việt Nam (Skypec) Khu vực Miền Nam (Được phê duyệt tại văn...

Kế hoạch đấu thầu dự án ” Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Kè bờ suối Nậm Mường, xã Côn Lôn, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang “

Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Na Hang (Ban Quản lý dự án ĐTXD khu vực huyện Na Hang) (Được phê duyệt tại...

Mua elevator năm 2020 cho Lô 09-1 (VT-459/20-KB)

Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro Mời đấu thầu rộng rãi quốc tế gói thầu: Mua Elevator năm 2020 cho Lô 09-1 (Gói thầu VT-459/20-KB). Nội...