Lưu trữ hàng ngày: 16/09/2020

Nguyên vật liệu khác

Cơ sở xã hội Bầu Bàng thành phố Đà Nẵng Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Nguyên vật liệu khác (Số thông...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình (Số thông báo: 20200818972 – 01. Thời điểm đăng tải: 14/09/2020 20:08)

Bên mời thầu: Sở Giao thông Vận tải Lai Châu Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG TUẤN DUY Dự ánSửa...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: 20200854327 – 00. Thời điểm đăng tải: 14/09/2020 07:30)

Bên mời thầu: Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HOÀNG NGỌC Dự án: Đường giao thông...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Chi phí quản lý dự án (Số thông báo: 20200821310 – 00. Thời điểm đăng tải: 14/09/2020 11:23)

Bên mời thầu: Sở LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH BẾN TRE Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Tư vấn Kiến Trúc...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 1: Tư vấn khảo sát địa hình, lập Đồ án quy hoạch (Số thông báo: 20200755320 – 00. Thời điểm đăng tải: 14/09/2020 09:13)

Bên mời thầu: Sở Xây dựng Hưng Yên Nhà thầu trúng thầu: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia Dự án: Quy hoạch...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán (Số thông báo: 20200866608 – 01. Thời điểm đăng tải: 14/09/2020 09:12)

Bên mời thầu: SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH TUYÊN QUANG Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Đầu tư Tân...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Triển khai, xây dưng nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu LGSP tỉnh Ninh Bình (Số thông báo: 20200828823 – 00. Thời điểm đăng tải: 14/09/2020 17:58)

Bên mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình Nhà thầu trúng thầu: TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG (Loại hình:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu 10: Mua sắn, lắp đặt thiết bị văn phòng (Số thông báo: 20200812935 – 01. Thời điểm đăng tải: 14/09/2020 15:50)

Bên mời thầu: TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ BỘ QUỐC PHÒNG Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Dịch vụ đào tạo trực tuyến sản xuất tin và phóng sự (Số thông báo: 20200936650 – 00. Thời điểm đăng tải: 14/09/2020 16:04)

Bên mời thầu: Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ truyền hình Nhà thầu trúng thầu: Koufatzis and Associates Dự án: Sản xuất tin và...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 1: Mua đồng phục của Trung tâm hành chính công huyện Quế Võ năm 2020 (Số thông báo: 20200868118 – 00. Thời điểm đăng tải: 14/09/2020 16:50)

Bên mời thầu: Trung tâm hành chính công huyện Quế Võ Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH MAY THỜI TRANG THANH HẢI Dự án: Dự...