Lưu trữ hàng ngày: 15/09/2020

Mua sắm hóa chất, máy móc và trang thiết bị phục vụ cho việc giảng dạy

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm hóa chất, máy...

Mua sắm manocan cho Di tích Nhà đày Buôn Ma Thuột

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm manocan cho Di...

SXKD2020-HH31: Gia công chế tạo VTTB cơ khí

CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN UÔNG BÍ - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: SXKD2020-HH31:...

Tư vấn điều tra hiện trạng xử lý và đề xuất các giải pháp quản lý tổng hợp chất thải rắn sinh hoạt tại Vĩnh Long

Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Long Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn điều tra hiện trạng xử...

Gói thầu số 1: Mua máy phát điện phục vụ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh

Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 1: Mua máy phát điện...

Gói thầu số 69: Cung cấp cao su tấm

NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN 4 CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói...

Gói thầu số 1-T9-20: Mua sắm vật tư thiết bị và phụ kiện

Công ty Điện lực Bắc Ninh Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 1-T9-20: Mua sắm vật tư thiết bị...

Kiểm toán công trình

Công ty Điện lực Thanh Hoá Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Kiểm toán công trình (Số TBMT 20200941335 - 00 Thời...

Cung ứng dịch vụ vệ sinh hàng ngày (năm 2020) tại Bệnh viện quận Thủ Đức

Bệnh viện Quận Thủ Đức Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung ứng dịch vụ vệ sinh hàng ngày (năm 2020) tại...

Xây lắp và cung cấp vật tư, thiết bị, phụ kiện

Công ty Điện lực Thanh Hoá Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp và cung cấp vật tư, thiết bị, phụ...

Xây lắp và cung cấp vật tư, thiết bị, phụ kiện

Công ty Điện lực Thanh Hoá Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp và cung cấp vật tư, thiết bị, phụ...

Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình

Ban duy tu các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số...

Xây lắp và cung cấp vật tư, thiết bị, phụ kiện

Công ty Điện lực Thanh Hoá Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp và cung cấp vật tư, thiết bị, phụ...

Gói thầu số 3: Xây dựng phần mềm Cơ sở dữ liệu công nghiệp hỗ trợ phục vụ kết nối doanh nghiệp tỉnh Hà Nam

Công ty TNHH đầu tư xây dựng và công nghệ TECHCONS Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 3: Xây...

Mua bổ sung TTB xưởng thực hành Khoa vũ khí

TRƯỜNG SĨ QUAN KỸ THUẬT QUÂN SỰ Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua bổ sung TTB xưởng thực hành Khoa vũ...

Gói thầu số 03 – Thi công xây dựng công trình

Ban quản lý xây dựng các công trình xã Yên Tập huyện Cẩm Khê Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu...

Trang bị, cung cấp tài khoản học trực tuyến cho bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Kiến Thịnh Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Trang bị, cung cấp tài khoản học...

Gói thầu số 01: Toàn bộ phần xây dựng

UBND thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 01: Toàn bộ...

Chi phí quản lý dịch vụ thuê lại lao động phục vụ sản xuất kinh doanh – TTKD VNPT Nam Định

Trung tâm kinh doanh VNPT Nam Định, Chi nhánh Tổng công ty Dịch vụ viễn thông Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu:...

Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình

Ban duy tu các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số...