Lưu trữ hàng ngày: 14/09/2020

Tư vấn giám sát công trình xây dựng xuất tuyến 35kV mới đồng bộ với dự án lắp máy T2 TBA 110kV Quảng Uyên

Công ty Điện lực Cao Bằng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn giám sát công trình xây dựng xuất tuyến...

Thiết bị chuyên ngành Dược

Trường Đại Học Dược Hà Nội Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thiết bị chuyên ngành Dược (Số TBMT 20200928693 - 00...

Gói thầu số 01: Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật

Công an Thành phố Hà Nội Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 01: Tư vấn lập báo cáo kinh...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Hà Nội

Mua Giường sắt

Trung tâm điều dưỡng tâm thần Tân Định Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua Giường sắt ( Số TBMT 20200936300 -...

Gói thầu số 2-T9-20: Xây lắp

Công ty Điện lực Bắc Ninh Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 2-T9-20: Xây lắp (Số TBMT 20200936648 -...

Gói thầu số 02: Cung cấp thiết bị chuyên dụng cho phòng Hotlab

Bệnh viện E Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 02: Cung cấp thiết bị chuyên dụng cho phòng Hotlab...

Mua test chẩn đoán nhanh và hóa chất xét nghiệm khác

Bệnh Viện Giao Thông Vận Tải Đà Nẵng Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua test chẩn đoán nhanh và hóa chất...

42-2020-VHT-K1-LRO Mua sắm thiết bị và Phụ kiện module đo xa laser

ổng Công ty Công nghiệp công nghệ cao Viettel - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Mời đấu thầu rộng...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Cải tạo, sữa chữa, nâng cấp trường THPT Tuần Giáo

Chủ đầu tư: Công ty TNHH tư vấn và xây d ựng 3 7 tỉnh Địên Biên (Được phê duyệt tại văn bản 899/QĐ-UBND ngày...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xử lý cấp bách sự cố sạt lở bãi sông đê hữu Rạng và sạt lở kè Ba Kèo đê tả Kinh thầy, tỉnh Hải Dương

Chủ đầu tư: Chi cục Quản lý đê điều và PCLB tỉnh Hải Dương (Được phê duyệt tại văn bản 2740/QĐ-UBND ngày 11/9/2020) Tổng mức...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu đồng bào dân tộc Lô Lô xóm Khau Cà, xã Hồng Trị, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng

Chủ đầu tư: Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng (Được phê duyệt tại văn bản 1656/QĐ-UBND ngày 10/9/2020) Tổng mức đầu tư: 5.799.210.000 VND Số...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Công trình: Kè chống sạt lở bản Che Phai, phường Thanh Trường

Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân phường Thanh Trường (Được phê duyệt tại văn bản 1686/QĐ-UBND ngày 10/9/2020) Tổng mức đầu tư: 4.000.000.000 VND ...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu đồng bào dân tộc Lô Lô, xóm Khau Chang, xã Hồng Trị, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng

Chủ đầu tư: Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng (Được phê duyệt tại văn bản 1659/QĐ-UBND ngày 10/9/2020) Tổng mức đầu tư: 5.500.000.000 VND Số...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu đồng bào dân tộc Lô Lô, xóm Cà Pẻn A, xã Đức Hạnh, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng

Chủ đầu tư: Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng (Được phê duyệt tại văn bản 1655/QĐ-UBND ngày 10/9/2020) Tổng mức đầu tư: 5.500.000.000 VND Số...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Mua sắm vật tư sửa chữa vật tư đảm bảo kỹ thuật

Chủ đầu tư: Viện Kỹ thuật Phòng không - Không quân (Được phê duyệt tại văn bản số 1484/QĐ-VKT ngày 11/9/2020) Tổng mức đầu tư:...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Đường giao thông xóm Khuổi Khon, xã Kim Cúc, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng

Chủ đầu tư: Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng (Được phê duyệt tại văn bản 1657/QĐ-UBND ngày 10/9/2020) Tổng mức đầu tư: 6.000.000.000 VND Số...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu đồng bào dân tộc Lô Lô, xóm Cà Đổng, xã Đức Hạnh, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng

Chủ đầu tư: Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng (Được phê duyệt tại văn bản 1658/QĐ-UBND ngày 10/9/2020) Tổng mức đầu tư: 5.500.000.000 VND Số...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Xây dựng công trình Nhà chức năng và các hạng mục phụ trợ trường THCS Tân Tiến, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Tân Tiến (Được phê duyệt tại văn bản 3993/QĐ-UBND ngày 10/9/2020) Tổng mức đầu tư: 6.500.000.000 VND ...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Thuê ngoài thiết bị phục vụ bốc xúc, vận chuyển than tại Cảng Bắc Vân Phong năm 2020

Chủ đầu tư: Công ty kinh doanh than đông bắc miền nam - chi nhánh tổng công ty Đông Bắc (Được phê duyệt tại văn...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Trường tiểu học An Dương. Hạng mục: Cải tạo, sửa chữa khu hiệu bộ và khu phòng học nhà B

Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân thị trấn An Dương (Được phê duyệt tại văn bản 9796/QĐ-UBND ngày 11/9/2020) Tổng mức đầu tư: 2.638.895.000...