Lưu trữ hàng ngày: 11/09/2020

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Trang bị quần áo đồng phục và quần áo bảo hộ lao động năm 2020 (Số thông báo: 20200714045 – 00. Thời điểm đăng tải: 09/09/2020 16:24)

Bên mời thầu: Trung tâm Cung ứng vật tư Viễn thông thành phố Hồ Chí Minh Nhà thầu trúng thầu: TỔNG CÔNG TY MAY NHÀ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói 1: Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: 20200923502 – 00. Thời điểm đăng tải: 09/09/2020 19:23)

Bên mời thầu: Trung tâm Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Hưng Yên Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp sách tiếng Anh trong năm 2020 (Số thông báo: 20200860492 – 00. Thời điểm đăng tải: 09/09/2020 13:47)

Bên mời thầu: Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng kiến thức ngoại giao và ngoại ngữ Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói 11: Hóa chất, thuốc thử tinh khiết (Số thông báo: 20200841977 – 01. Thời điểm đăng tải: 09/09/2020 17:23)

Bên mời thầu: Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 4 Nhà thầu trúng thầu: Công Ty TNHH thương mại dịch vụ Hóa...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp giấy A4 cho cơ quan Tổng cục Thuế năm 2020 (Số thông báo: 20200635754 – 00. Thời điểm đăng tải: 09/09/2020 15:37)

Bên mời thầu: Tổng cục Thuế Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Hưng Nghĩa Dự án: Dự toán chi thường xuyên...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 3: Thi công xây dựng (Số thông báo: 20200800334 – 00. Thời điểm đăng tải: 09/09/2020 16:46)

Bên mời thầu: Trung tâm bảo hiểm tài liệu lưu trữ quốc gia Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KIẾN TRÚC VÀ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn lập kế hoạch bảo vệ môi trường (Số thông báo: 20200922372 – 00. Thời điểm đăng tải: 09/09/2020 15:18)

Bên mời thầu: TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ UDIC - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN Nhà thầu trúng...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua phân bón hóa học (Số thông báo: 20200758368 – 01. Thời điểm đăng tải: 09/09/2020 12:49)

Bên mời thầu: Trung tâm Lâm nghiệp Nhiệt đới Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY SÔNG GIANH Dự án: Dự án...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Gia Lai

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thuê Hệ thống, vận hành Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (Số thông báo: 20200714842 – 00. Thời điểm đăng tải: 09/09/2020 10:23)

Bên mời thầu: Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT Dự án: Nội...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 1: Mua nguyên vật liệu, vật tư nông nghiệp (Số thông báo: 20200850765 – 00. Thời điểm đăng tải: 09/09/2020 09:48)

Bên mời thầu: Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện Sơn Dương Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Biotech Vina Dự án: Mua con giống,...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu 02: Cung cấp phân bón, thuốc BVTV phục vụ nhiệm vụ mã số NVQG-2019 ĐT.09 (Số thông báo: 20200789757 – 00. Thời điểm đăng tải: 09/09/2020 11:15)

Bên mời thầu: Trung tâm Tài nguyên thực vật Nhà thầu trúng thầu: HKD NGUYỄN THỊ HÂN Dự án: Nghiên cứu khai thác và phát triển...