Lưu trữ hàng ngày: 09/09/2020

Kế hoạch đấu thầu dự án: Đường giao thông thôn 10a xã Lộc Thành (Công trình sạt lở)

Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH QUÝ HỢP PHÁT (Được phê duyệt tại văn bản 2502/QĐ-UBND ngày 07/9/2020) Tổng mức đầu tư: 3.600.000.000 VND Số...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Cung cấp VTTB phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2020 đợt 6

Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Quảng Nam (Được phê duyệt tại văn bản 5411/QĐ-QNaPC ngày 01/9/2020) Tổng mức đầu tư: 45.699.155.177 VND Số...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Xây dựng khu lẻ Trường Mầm non Cúc Phương

Chủ đầu tư: UBND xã Cúc Phương (Được phê duyệt tại văn bản 73/QĐ-UBND ngày 26/8/2020) Tổng mức đầu tư: 6.980.128.000 VND Số gói thầu:...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Xây dựng nhà công vụ cơ quan Sư đoàn, nhà vệ sinh + tắm eBB2

Chủ đầu tư: Sư đoàn 9 (Được phê duyệt tại văn bản 1387/QĐ-BTL ngày 31/8/2020) Tổng mức đầu tư: 8.850.000.000 VND Số gói thầu: 1;...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc công trình: Sửa chữa Trụ sở làm việc BHXH huyện Kiến Xương

Chủ đầu tư: Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Bình (Được phê duyệt tại văn bản 1903/QĐ-BHXH ngày 28/8/2020) Tổng mức đầu tư: 3.699.000.000 VND ...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa trạm y tế phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả

Chủ đầu tư: Phòng y tế thành phố Cẩm Phả (Được phê duyệt tại văn bản số 5060/QĐ-UBD ngày 03/09/2020) Tổng mức đầu tư: 2.087.108.951...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng (lần 2): Khu KTQP Kỳ Sơn tỉnh Nghệ An/QK 4 (giai đoạn 1)

Chủ đầu tư: Đoàn KTQP 4/QK4 (Được phê duyệt tại văn bản 2034/QĐ-BTL ngày 24/8/2020) Tổng mức đầu tư: 71.757.000.000 VND Số gói thầu: 1;...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp sinh phẩm chẩn đoán invitro, hoá chất và vật tư y tế lần 4 năm 2020 của Bệnh viện K

Chủ đầu tư: Bệnh Viện K (Được phê duyệt tại văn bản 2577/QĐ-BVK ngày 28/8/2020) Tổng mức đầu tư: 348.990.474.505 VND Số gói thầu: 1;...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Mua sắm Hóa chất – Vật tư tiêu hao năm 2020 cho Bệnh viện Thận Hà Nội

Chủ đầu tư: BỆNH VIỆN THẬN HÀ NỘI (Được phê duyệt tại văn bản 252/QĐ-BVTH ngày 31/8/2020) Tổng mức đầu tư: 34.499.627.048 VND Số gói...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp sinh phẩm chẩn đoán invitro, hoá chất và vật tư y tế lần 4 năm 2020 của Bệnh viện K

Chủ đầu tư: Bệnh Viện K (Được phê duyệt tại văn bản 2577/QĐ-BVK ngày 28/8/2020) Tổng mức đầu tư: 348.990.474.505 VND Số gói thầu: 1;...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng mới Trụ sở làm việc Tòa án nhân dân huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước (giai đoạn 2)

Chủ đầu tư: Toà án nhân dân tỉnh Bình Phước (Được phê duyệt tại văn bản 27/QĐ-TA ngày 27/8/2020) Tổng mức đầu tư: 26.691.000.000 VND ...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Lựa chọn nhà thầu gói thầu số 9 dự án đầu tư xây dựng công trình trụ sở các Ban Đảng tỉnh Bắc Ninh

Chủ đầu tư: Ban quản lý khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh (Được phê duyệt tại văn bản 3050/UBND-XDCB ngày 31/8/2020) Tổng mức...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng (lần 2): Khu KTQP Kỳ Sơn tỉnh Nghệ An/QK 4 (giai đoạn 1)

Chủ đầu tư: Đoàn KTQP 4/QK4 (Được phê duyệt tại văn bản 2034/QĐ-BTL ngày 24/8/2020) Tổng mức đầu tư: 71.757.000.000 VND Số gói thầu: 1;...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Tạo mạch vòng liên thông lộ 473E1.10 nhánh Yên Mỹ và lộ 462E3 nhánh Yên Sở của PC Hoàng Mai

Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Thanh Trì (Được phê duyệt tại văn bản 2267/QĐ-PC THANHTRI ngày 04/9/2020) Tổng mức đầu tư: 14.929.701.889 VND ...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Hỗ trợ chăn nuôi, trồng trọt, nông cụ thuộc chương trình giảm 230 hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Lộc Ninh năm 2020

Chủ đầu tư: TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HUYỆN LỘC NINH (Được phê duyệt tại văn bản 2903/QĐ-UBND ngày 04/9/2020) Tổng mức đầu tư:...