Lưu trữ hàng ngày: 05/09/2020

Kế hoạch đấu thầu dự án: Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1 cho các trường công lập trên địa bàn quận Ninh Kiều năm học 2020-2021

Chủ đầu tư: Phòng Giáo dục và đào tạo quận Ninh Kiều (Được phê duyệt tại văn bản 6205/QĐ-UBND ngày 31/8/2020) Tổng mức đầu tư:...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Chi cục Thuế quận Hoàng Mai

Chủ đầu tư: Cục Thuế thành phố Hà Nội (Được phê duyệt tại văn bản 79028/QĐ-CT-TVAC ngày 27/8/2020) Tổng mức đầu tư: 4.900.000.000 VND Số...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Dịch chuyển đường điện để giải phóng mặt bằng dự án ĐTXD cải tạo, mở rộng đường giao thông ĐX8 và đường trục xã Yên Trung đoạn từ UBND xã đi Xuân Cai theo hình thức hợp đồng BT

Chủ đầu tư: Hội đồng bội thường hỗ trợ GPMB huyện Yên Phong (Được phê duyệt tại văn bản 9758/QĐ-UBND ngày 20/8/2020) Tổng mức đầu...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Lập Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã Bến Cát

Chủ đầu tư: Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Bến Cát (Được phê duyệt tại văn bản 1732/QĐ-UBND ngày 28/8/2020) Tổng mức đầu...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Ba Vì

Chủ đầu tư: Cục Thuế thành phố Hà Nội (Được phê duyệt tại văn bản 79029/QĐ-CT-TVAC ngày 27/8/2020) Tổng mức đầu tư: 4.900.000.000 VND Số...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Sở Xây dựng tỉnh Hà Giang; Hạng mục: Cải tạo, sửa chữa Nhà làm việc 3 tầng

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án ĐTXD công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Hà Giang (Được phê duyệt tại văn bản...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Hạ tầng chia lô đất ở dân cư tại vùng Đồng Rộc Thum Bắc, xóm Phúc Thiêm, xã Diễn Phúc,

Chủ đầu tư: Hạ tầng chia lô đất ở dân cư tại vùng Đồng Rộc Thum Bắc, xóm Phúc Thiêm, xã Diễn Phúc, huyện...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Cung cấp nguyên vật liệu để thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp TCKT:DTNCN.08/20/TCKT-PKHQS

Chủ đầu tư: Phòng Khoa học Quân sự/Tổng cục Kỹ thuật (Được phê duyệt tại văn bản 1580/QĐ-TCKT ngày 28/8/2020) Tổng mức đầu tư: 5.728.675.000...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Nhà văn hóa thôn Xuân Đồng xã Hòa Long, thành phố Bắc Ninh (nay là khu Xuân Đồng, phường Hòa Long)

Chủ đầu tư: UBND phường Hòa Long (Được phê duyệt tại văn bản 162/QĐ-UBND ngày 25/8/2020) Tổng mức đầu tư: 4.873.568.000 VND Số gói thầu:...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Phần xây lắp công trình

Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu (Được phê duyệt tại văn bản số 1705/QĐ-UBND ngày 28/8/2020) Tổng mức...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Mua thuốc sử dụng năm 2021 của Bệnh viện Đa khoa khu vực Cù Lao Minh

Chủ đầu tư: BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC CÙ LAO MINH (Được phê duyệt tại văn bản 2124/QĐ-UBND ngày 31/8/2020) Tổng mức đầu tư:...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạc lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Chi cục thuế huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội

Chủ đầu tư: Cục Thuế thành phố Hà Nội (Được phê duyệt tại văn bản 77474/QĐ-CT-TVACngày 21/8/2020) Tổng mức đầu tư: 4.900.000.000 VND Số gói...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình nhà giáo dục thể chất A8 trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch

Chủ đầu tư: Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch (Được phê duyệt tại văn bản số 478/QĐ-CĐTMDLngày 31/8/2020) Tổng mức đầu tư: 2.588.593.080...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Mua sắm bộ giá chuyển hướng và thiết bị, linh kiện toa xe hàng khổ đường 1000 mm

Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT (Được phê duyệt tại văn bản 289/QĐ-RAT ngày 01/09/2020) Tổng mức...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch LCNT phần nội thất thuộc dự án Cải tạo, mở rộng Trại hè thanh thiếu niên của Trung ương Đoàn tại Đồ Sơn, Hải Phòng

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (Được phê duyệt tại văn bản...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án “Đầu tư lắp đặt hệ thống điều hòa khí sạch và thiết bị kiểm soát khí online cho Đơn nguyên Tế bào gốc và Di truyền Bệnh viện Bưu điện”

Chủ đầu tư: Bệnh viện Bưu điện (Được phê duyệt tại văn bản số 2850/QĐ-BVBĐ-HCQT ngày 25/8/2020) Tổng mức đầu tư: 4.860.946.000 VND Số gói...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Xây dựng đường nối từ đường Phan Bội Châu với đường Trần Hưng Đạo và QL17, phường Đa Mai, thành phố Bắc Giang

Chủ đầu tư: UBND phường Đa Mai (Được phê duyệt tại văn bản Quyết định số 2615/QĐ-UBND ngày 28/8/2020) Tổng mức đầu tư: 49.318.236.000 VND ...