Lưu trữ hàng ngày: 04/09/2020

Thuê dịch vụ hiệu chuẩn, kiểm định phương tiện đo cơ khí. Đơn hàng số DV-285/20-CD.

LD Việt - Nga Vietsovpetro THÔNG BÁO MỜI THẦU GÓI THẦU DV-285/20-CD Vietsovpetro có kế hoạch tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước để...

28.XNKT-0040/20 – Vật tư phụ tùng cho van và đường ống công nghệ trên giàn CTC1

Xí nghiệp khai thác dầu khí thuộc Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: 28.XNKT-0040/20 - Vật tư...

Phụ tùng cho hệ thống UPS (lô 09-1) (Đơn hàng No. VT-354/20-CD)

Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro Mời đấu thầu rộng rãi quốc tế gói thầu: Phụ tùng cho hệ thống UPS (lô 09-1) (Đơn hàng No....

Mua thiết bị, phụ kiện và vật tư sử dụng cho ứng phó sự cố tràn dầu

Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn Mời chào hàng cạnh tranh thông thường gói thầu: Mua thiết bị, phụ kiện và vật...

Gia hạn gói thầu: Triển khai dịch vụ bảo trì sửa chữa hệ thống điều hòa

Công ty cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn Công ty cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn thông báo gia hạn gói thầu: Triển...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 02: Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: 20200727035 – 00. Thời điểm đăng tải: 01/09/2020 18:05)

Bên mời thầu: Ban duy tu các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Xuất...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 14: Toàn bộ phần xây lắp (Số thông báo: 20200705409 – 01. Thời điểm đăng tải: 01/09/2020 16:57)

Bên mời thầu: Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Ba Vì Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XÂY...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn giám sát thi công (Số thông báo: 20200710190 – 00. Thời điểm đăng tải: 01/09/2020 14:12)

Bên mời thầu: SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH BẮC GIANG Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Tư vấn Đô thị Việt Nam...