Lưu trữ hàng ngày: 03/09/2020

Kế hoạch đấu thầu dự án: Thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường từ Quốc lộ 6 đi khu 6, khu 7, thị trấn Mường Khến, huyện Tân Lạc

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tân Lạc (Được phê duyệt tại văn bản số 1610/QĐ-UBND của UBND...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Đường giao thông liên xã Quảng Tân – Đắk Ngo (Từ bon Ja Lú A, B đến khu Tằm Tơ Đắk Ngo) Giai đoạn 2

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Tuy Đức (Được phê duyệt tại văn bản Quyết định số...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Trụ sở làm việc Công an Thị trấn Cần Đước

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện. (Được phê duyệt tại văn bản 5730/QĐ-UBND ngày 31/8/2020) Tổng mức đầu...
Phân mục: Kế hoạch đấu thầu tại Long An

Kế hoạch đấu thầu dự án: Cải tạo ao Đình Hùng Lô, xã Hùng Lô, thành phố Việt Trì

Chủ đầu tư: UBND xã Hùng Lô (Được phê duyệt tại văn bản 2569/QĐ-UBND ngày 31/08/2020) Tổng mức đầu tư: 11.257.400.000 VND Số gói thầu:...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo sân vườn Trường Chính trị tỉnh Bình Phước

Chủ đầu tư: Trường Chính trị tỉnh Bình Phước (Được phê duyệt tại văn bản 2148/QĐ-UBND ngày 28/8/2020) Tổng mức đầu tư: 9.962.100.000 VND Số...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Công trình: Xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt Đồn Biên phòng Na Cô Sa (435)

Chủ đầu tư: Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên (Được phê duyệt tại văn bản 1783/QĐ-BCH ngày 21/8/2020) Tổng mức đầu...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Trụ sở và kho vật chứng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị

Chủ đầu tư: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị (Được phê duyệt tại văn bản 661/QĐ-TCTHADS ngày 20/8/2020) Tổng mức đầu tư:...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường sản xuất Pác Cáp – Lủng Kim

Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Phúc Lộc (Được phê duyệt tại văn bản 233/QĐ-UBND ngày 27/8/2020) Tổng mức đầu tư: 1.783.752.890 VND ...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trường THTHCS Phước Năng (phòng chức năng, sân chơi)

Chủ đầu tư: Ban QL DA ĐTXD và PTQĐ huyện Phước Sơn (Được phê duyệt tại văn bản 2185 ngày 24/8/2020) Tổng mức đầu tư:...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường sản xuất Cốc Bó

Chủ đầu tư: UBND xã Phúc Lộc (Được phê duyệt tại văn bản 234/QĐ-UBND ngày 27/8/2020) Tổng mức đầu tư: 1.800.000.000 VND Số gói thầu:...
Phân mục: tại Yên Bái

Kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường từ tỉnh lộ 253 đi thôn Cốc Diển

Chủ đầu tư: UBND xã Phúc Lộc (Được phê duyệt tại văn bản 235/QĐ-UBND ngày 27/8/2020) Tổng mức đầu tư: 1.640.770.130 VND Số gói thầu:...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Trường Mẫu giáo xã An Tân, hạng mục: Xây dựng nhà lớp học

Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã An Tân (Được phê duyệt tại văn bản 386/QĐ-UBND ngày 01/9/2020) Tổng mức đầu tư: 1.778.674.000 VND ...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường Cốc Diển – Cốc Muồi

Chủ đầu tư: UBND xã Phúc Lộc (Được phê duyệt tại văn bản 236/QĐ-UBND ngày 27/8/2020) Tổng mức đầu tư: 1.800.000.000 VND Số gói thầu:...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Công trình: Nhà hành lễ khu tưởng niệm Anh hùng liệt sỹ Trần Văn Thọ

Chủ đầu tư: Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên (Được phê duyệt tại văn bản 1773/QĐ-BCH ngày 20/8/2020) Tổng mức đầu...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Các gói thầu Mua sắm trang phục dân quân tự vệ năm 2020

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần thương mại Tư vấn thiết kế và Thi công xây dựng Thị xã (Được phê duyệt tại văn...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Cấp nước sinh hoạt tập trung từ thôn Thác Trắng, thôn Lũng Vai đi UBND xã Tát Ngà, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang

Chủ đầu tư: Ban Dân tộc - Tôn giáo tỉnh Hà Giang (Được phê duyệt tại văn bản số 1524/QĐ-UBND ngày 31/8/2020) Tổng mức đầu...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Sửa chữa nâng cấp trải đá hai bên bờ kênh Trấp Bà Ký và đường bờ bắc kênh Quốc Phòng

Chủ đầu tư: Ban QLDA Đầu tư xây dựng Huyện Mộc Hóa (Được phê duyệt tại văn bản 1600/QĐ-UBND ngày 28/8/2020) Tổng mức đầu tư:...
Phân mục: Kế hoạch đấu thầu tại Long An

Kế hoạch đấu thầu dự án: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, Cải tạo hệ thống mương thoát nước khu dân cư ấp 1, xã Bình Lộc

Chủ đầu tư: Phòng Quản lý đô thị thành phố Long Khánh (Được phê duyệt tại văn bản 996/QĐ-UBND ngày 26/8/2020) Tổng mức đầu tư:...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Cấp nước sinh hoạt tập trung thôn Nậm Cương xã Quảng Nguyên, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang

Chủ đầu tư: Ban Dân tộc - tôn giáo tỉnh Hà Giang (Được phê duyệt tại văn bản số 1507/QĐ-UBND ngày 28/8/2020) Tổng mức đầu...