Lưu trữ hàng ngày: 02/09/2020

Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình

Ban quản lý cảng cá Lạch Hới Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng khu tái định cư tại xã Khánh Hợp, huyện Nghi Lộc phục vụ GPMB dự án Đường ven biển từ Nghi Sơn ( Thanh Hóa) đến Cửa Lò ( Nghệ An) đoạn từ...

Chủ đầu tư: UBND huyện Nghi Lộc (Được phê duyệt tại văn bản 2857/QĐ.UBND ngày 24/8/2020) Tổng mức đầu tư: 13.200.000.000 VND Số gói thầu:...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình: Trường tiểu học Quang Hanh, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án công trình thành phố Cẩm Phả (Được phê duyệt tại văn bản Quyết định số 4800/QĐ-UBND ngày...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Cải tạo, nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản tập trung khu Văn Diệm, An Lý xã Hưng Long, huyện Ninh Giang

Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Hưng Long, huyện Ninh Giang (Được phê duyệt tại văn bản số 236/QĐ-UBND ngày 26/8/2020) Tổng mức...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư xây dựng xưởng sửa chữa tổng hợp Sư đoàn 308/Quân đoàn 1

Chủ đầu tư: Sư đoàn 308/Quân đoàn 1 (Được phê duyệt tại văn bản 885/QĐ-BTL ngày 25/8/2020) Tổng mức đầu tư: 4.200.000.000 VND Số gói...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc sử dụng tại Trung tâm Y tế huyện Càng Long năm 2020

Chủ đầu tư: TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CÀNG LONG (Được phê duyệt tại văn bản 3075/QĐ-UBND ngày 27/8/2020) Tổng mức đầu tư: 47.957.939.810 VND ...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Đầu tư hệ thống phủ sóng đặc thù cho khu vực Công viên Đại Dương – Hạ Long Ocean Park

Chủ đầu tư: Trung tâm Mạng lưới MobiFone miền Bắc (Được phê duyệt tại văn bản 938/QĐ-MLMB-KHĐT ngày 24/8/2020) Tổng mức đầu tư: 6.033.488.357 VND ...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng (lần 2): Khu KTQP Kỳ Sơn tỉnh Nghệ An/QK 4 (giai đoạn 1)

Chủ đầu tư: Đoàn KTQP 4/QK4 (Được phê duyệt tại văn bản 2034/QĐ-BTL ngày 24/8/2020) Tổng mức đầu tư: 71.757.000.000 VND Số gói thầu: 1;...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Mua sắm khí y tế năm 2020 – 2021

Chủ đầu tư: Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (Được phê duyệt tại văn bản 663/QĐ-PNT ngày 27/8/2020) Tổng mức đầu tư: 5.442.839.600 VND Số gói...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Trường THPT Tân Hưng (Giai đoạn 2)

Chủ đầu tư: Uỷ ban nhân dân huyện Tân Hưng (Được phê duyệt tại văn bản 2916/QĐ-UBND ngày 21/8/2020) Tổng mức đầu tư: 36.031.000.000 VND ...
Phân mục: Kế hoạch đấu thầu tại Long An

Kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình

Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Hà Tĩnh (Được phê duyệt tại văn bản 1385/QĐ-PCHT ngày 18/8/2020) Tổng mức đầu tư: 11.518.000.000 VND Số...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Đầu tư cáp quang kết nối các trạm BTS vào mạng metro hiện hữu tại Thành phố Huế, Thị xã Hương Trà, Thị xã Hương Thủy, huyện Phú Vang thuộc tỉnh TT Huế

Chủ đầu tư: Trung tâm Mạng lưới MobiFone miền Trung (Được phê duyệt tại văn bản 1346/QĐ-TT.MLMT ngày 20/8/2020) Tổng mức đầu tư: 5.292.540.595 VND ...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Mua máy bơm nước chữa cháy (đồng bộ thiết bị chữa cháy rừng) dự trữ quốc gia

Chủ đầu tư: Tổng cục Dự trữ Nhà nước (Được phê duyệt tại văn bản 534QĐ-TCDT ngày 31/8/2020) Tổng mức đầu tư: 230.000.000.000 VND Số...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình

Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Xuân Chính (Được phê duyệt tại văn bản số 238/QĐ-UBNDngày 25/8/2020) Tổng mức đầu tư: 12.000.000.000 VND ...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Tư vấn lập bản đồ ngập lụt hạ du đập và Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp của 20 hồ chứa nước lớn, vừa

Chủ đầu tư: Chi cục Thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi (Được phê duyệt tại văn bản 1260/QĐ-UBND ngày 25/08/2020) Tổng mức đầu tư: 5.519.839.000 VND ...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Đầu tư 02 cần trục chân đế kiểu quay sức nâng 45 tấn

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (Được phê duyệt tại văn bản 16/QĐ-HĐQT ngày 24/8/2020) Tổng...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trường THCS Sông Lô. Hạng mục: Nhà ở bán trú, nhà công vụ, hệ thống phòng cháy, nhà bảo vệ, nhà vệ sinh

Chủ đầu tư: Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Sông Lô (Được phê duyệt tại văn bản 1696/QĐ-UBND ngày 28/8/2020) Tổng mức đầu tư:...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Thuê văn phòng làm việc của Chi nhánh CIC tại TPHCM

Chủ đầu tư: Trung tâm thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (Được phê duyệt tại văn bản Quyết định số: 146/QĐ-TTTD của Tổng...