Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Công ty Điện lực Đắk Nông Nhà thầu trúng thầu: 1/ 2/ Công ty TNHH Việt Long Gói thầu: 1/ GS15_2020: Tư vấn...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Mua sắm thiết bị (Số thông báo: 20200916584 – 02. Thời điểm đăng tải: 26/10/2020 15:23)

Bên mời thầu: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH TÂN NGUYÊN KHÔI Dự án: Nhà ăn,...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Cung cấp và lắp đặt thiết bị (Số thông báo: 20200960109 – 02. Thời điểm đăng tải: 26/10/2020 14:34)

Bên mời thầu: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI LIÊN THÀNH...

Thi công xây dựng + đảm bảo ATGT

Công ty cổ phần BOT và BT Đức Long Đắk Nông Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng +...

Vải lọc các loại năm 2021 của DNA và LDA

Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam Công ty Nhôm Đắk Nông TKV Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói...

Mua bổ sung sách cho Thư viện tỉnh

Thư viện tỉnh Đăk Nông Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua bổ sung sách cho Thư viện tỉnh (Số thông báo:...

Thuê dịch vụ máy chủ bảo cho Hệ thống cung cấp dịch vụ

Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thuê dịch vụ máy chủ bảo cho Hệ thống cung...

Gói thầu số 4: Cung cấp, lắp đặt, hiệu chỉnh, đào tạo hướng dẫn vận hành hệ thống thiết bị phân tích nống độ oxy

Ban Quản lý dự án Nhà máy Alumina Nhân Cơ Vinacomin Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 4: Cung...

(điều chỉnh) Mua sắm trang phục cho lực lượng Công an xã năm 2020

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng An Phát Đăk Nông Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm trang...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Nâng cấp, sửa chữa các hạng mục trụ sở Thị ủy Gia Nghĩa (Số thông báo: 20201003440 – 00. Thời điểm đăng tải: 23/10/2020 07:05)

Bên mời thầu: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng An Phát Đăk Nông Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Trung tâm Y tế huyện Đắk R' lấp Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Phúc...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: 20201061133 – 00. Thời điểm đăng tải: 23/10/2020 11:11)

Bên mời thầu: Ban Quản lý Công viên địa chất Đắk Nông Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG QUANG DŨNG Dự...

In ấn hồ sơ bệnh án cho Trung tâm Y tế huyện Đắk Rlấp

Trung tâm Y tế huyện Đắk R' lấp Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: In ấn hồ sơ bệnh án cho Trung...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Chi biên soạn và in phát hành Bruchure về những mặt hàng xuất khẩu chủ lực tỉnh Đắk Nông (Số thông báo: 20201049304 – 00. Thời điểm đăng tải: 19/10/2020 16:22)

Bên mời thầu: Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH truyền thông Vinaart Dự án: Đề án hỗ trợ xuất...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng công trình, mua sắm thiết bị (Số thông báo: 20200944849 – 00. Thời điểm đăng tải: 22/10/2020 10:22)

Bên mời thầu: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng An Phát Đăk Nông Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn lập HSYC, đánh giá HSĐX (Số thông báo: 20201059407 – 00. Thời điểm đăng tải: 22/10/2020 19:12)

Bên mời thầu: Trung tâm Y tế huyện Đắk R' lấp Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Trần Phú Dự...

Làm bảng hiệu Pano tuyên truyền trực quan

Công ty TNHH Quốc Cường Đắk Nông Mời chào cạnh tranh trong nước gói thầu: Làm bảng hiệu Pano tuyên truyền trực quan (Số thông...

KT02_2020: Kiểm toán quyết toán các công trình ĐTXD hoàn thành năm 2020 – đợt 2

Công ty Điện lực Đắk Nông Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: KT02_2020: Kiểm toán quyết toán các công trình ĐTXD hoàn...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Sửa chữa bảo dưỡng lò hơi số 2 thuộc phân xưởng Nhiệt điện (Số thông báo: 20200975591 – 01. Thời điểm đăng tải: 21/10/2020 14:32)

Bên mời thầu: Chi nhánh Tập đoàn công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam Công ty Nhôm Đắk Nông TKV Nhà thầu trúng thầu: Công...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu An Phong Đăk Nông Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY CỔ...