Gói thầu số 1: Mua hóa chất tương thích với máy đo HbA1c – Sắc khí lỏng cao áp

Trung tâm y tế Quận Sơn Trà mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 1: Mua hóa...

Mua sắm vật tư sửa chữa thiết bị kỹ thuật

Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm vật tư sửa chữa...

(gia hạn) Chi phí xây dựng có VAT

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG APL Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Chi phí xây dựng có VAT...

Gói thầu số 43/2023/XL-AL: Thi công đường dây chống sét cho đường dây 35kV

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 43/2023/XL-AL: Thi...

Thi công xây dựng công trình

Trung tâm kỹ thuật đường bộ 3 mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Thi công xây dựng công trình...

Thi công xây dựng

CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG PHÁT GROUP Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng (mã số...

Thi công xây dựng công trình

Trung tâm kỹ thuật đường bộ 3 mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng công trình...

Gói thầu số 22-2023: Cung cấp vật tư thiết bị điện nhà thầu không thực hiện của Gói thầu số 42-2021

CÔNG TY THỦY ĐIỆN SÔNG BUNG - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2 - CÔNG TY CỔ PHẦN Mời đấu...

Gói thầu số 9: Nâng cấp phần mềm điều khiển thiết bị HPLC

Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 2 Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước: Gói thầu số 9:...

Thi công xây dựng công trình

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẤU THẦU VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN MIỀN TRUNG Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói...

Mua sắm acquy thay thế cho thiết bị hỏng tại Đài KSKL Đà Nẵng, Đài KSKL Chu Lai và Trạm Radar thông tin Quy Nhơn

CÔNG TY QUẢN LÝ BAY MIỀN TRUNG - TỔNG CÔNG TY QUẢN LÝ BAY VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH Mời chào...

Gói thầu số 12: Vật tư y tế

Trung tâm y tế quận Cẩm Lệ Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói thầu số 12: Vật tư...

Mua bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tai nạn cho cán bộ nhân viên Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước năm 2023

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC - CÔNG TY TNHH Mời chào hàng cạnh tranh trong nước...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 12: Mua sắm vật tư y tế đặc thù các loại năm 2023 (Số thông báo: IB2300071932 – 00. Thời điểm đăng tải: 01/08/2023 16:47)

Bên mời thầu: BỆNH VIỆN UNG BƯỚU ĐÀ NẴNG Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1 Dự án: Mua sắm...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu 23MBAT-G01: Cung cấp MBA cho Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định (Số thông báo: IB2300020364 – 00. Thời điểm đăng tải: 01/08/2023 14:35)

Bên mời thầu: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN Dự án: KHLCNT cung cấp...

Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên chuyển tiếp – tác động năm 5

Ban Quản lý rừng đặc dụng Bà Nà Núi Chúa Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Khoanh nuôi xúc...

Gói thầu số 1: “Cung cấp các vật tư khí tượng cho hệ thống AWOS IMS”

CÔNG TY QUẢN LÝ BAY MIỀN TRUNG - TỔNG CÔNG TY QUẢN LÝ BAY VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH Mời đấu...