Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Bảo hiểm công trình (Số thông báo: 20211043686 – 00. Thời điểm đăng tải: 15/10/2021 14:15)

Bên mời thầu: CÔNG TY XĂNG DẦU KHU VỰC V TNHH MỘT THÀNH VIÊN Nhà thầu trúng thầu: Tổng công ty cổ phần bảo hiểm...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Đầu tư Hệ thống lưu trữ SAN cho Cảng HKQT Đà Nẵng theo mô hình mới của Tổng công ty (Số thông báo: 20210778253 – 00. Thời điểm đăng tải: 15/10/2021 11:23)

Bên mời thầu: CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ ĐÀ NẴNG CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP Nhà thầu trúng...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Xây lắp công trình (Số thông báo: 20210811548 – 00. Thời điểm đăng tải: 15/10/2021 16:47)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng Nhà thầu trúng thầu: Liên danh...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Xây lắp sửa chữa nhà truyền thống K20 (Số thông báo: 20210721065 – 01. Thời điểm đăng tải: 16/10/2021 15:10)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng quận Ngũ Hành Sơn Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN NAM...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Trường tiểu học Nguyễn Du (Xây mới khối hiệu bộ, bếp ăn và phòng bộ môn) ; Số KHLCNT: 20211037638 – 00

Chủ đầu tư: Ban quản lý công trình Xây dựng cơ bản quận Hải Châu (Được phê duyệt tại văn bản ngày 09/10/2021 ) Tổng...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm vật tư, nguyên, nhiên vật liệu năm 2021 (Số thông báo: 20210948816 – 00. Thời điểm đăng tải: 14/10/2021 07:39)

Bên mời thầu: Đại học Đà Nẵng Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Khoa Trí Dự án: Cung cấp vật tư, hóa chất phục vụ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu thuê xe ô tô 7 chỗ (Số thông báo: 20210927048 – 00. Thời điểm đăng tải: 14/10/2021 16:49)

Bên mời thầu: NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH HẢI VÂN Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Trung tâm Mạng lưới MobiFone miền Trung Chi nhánh Tổng Công ty Viễn thông MobiFone Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây lắp công trình (Số thông báo: 20210905793 – 00. Thời điểm đăng tải: 15/10/2021 13:55)

Bên mời thầu: Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông thành phố Đà Nẵng Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Phú Thành Hưng -...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 5: Mua sắm thùng carton (Số thông báo: 20210601155 – 00. Thời điểm đăng tải: 16/10/2021 20:08)

Bên mời thầu: Trung tâm Sản xuất Thiết bị đo điện tử Điện lực miền Trung Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Trung tâm Y tế quận Thanh Khê Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN MỸ VĂN 2/ CÔNG TY...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: VIỄN THÔNG ĐÀ NẴNG Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP BƯU ĐIỆN MIỀN TRUNG SỐ 1 2/...

Gói thầu 65 2021 TB-AL: Mua sắm vật tư thiết bị

Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Trung Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Gói thầu 65 2021 TB-AL: Mua sắm vật...

Củng cố chính quy kho nội bộ, nhà xe nội bộ, khu kỹ thuật

Kho J258/Cục Xe Máy Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Củng cố chính quy kho nội bộ, nhà xe nội bộ, khu...

Mua sắm vật tư thực hiện hợp đồng giao việc số 25-324, 32-324, 37-324, 57-324, 58-324

Nhà máy A32/CKT/QC PK KQ Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm vật tư thực hiện hợp đồng giao việc số...

Mua sắm vật tư thiết bị phục vụ đề tài SEMS

Trung tâm Sản xuất Thiết bị đo điện tử Điện lực miền Trung Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Trung Mời Chào hàng...

Mua sắm hàng hóa, vật tư sử dụng tại Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần Quý IV năm 2021

Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm hàng hóa, vật tư sử dụng tại...