Mua sắm máy móc thiết bị thuộc gói thầu mua sắm tài sản công năm 2022

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Mua sắm máy móc thiết bị...

Gói thầu số 03: Gia công và lắp đặt trang thiết bị nội thất, hạng mục Sửa chữa, bổ sung cơ sở vật chất

Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt Anh Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 03: Gia công và lắp...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Phục vụ các công trình khai thác 22kV sau TBA 110kV Ngũ Hành Sơn – GĐ2, SCL lưới điện trung hạ áp năm 2022 – Đợt 2 và tạo lèo CBM, ĐTXD đợt 2 + đợt 3 năm 2022 . Số...

Chủ đầu tư: Công ty TNHH một thành viên Điện lực Đà Nẵng (Được phê duyệt tại Số QĐ phê duyệt KHLCNT: QĐ số 1147/QĐ-DNPC...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 5: Sửa chữa mái và trần kho K3, kho dự trữ Hòa Khương (Số thông báo: 20220519828 – 00. Thời điểm đăng tải: 23/06/2022 11:18)

Bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH KẾT CẤU THÉP & XÂY DỰNG...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng quận Cẩm Lệ Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công TY TNHH XÂY DỰNG...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây lắp (Số thông báo: 20220437654 – 00. Thời điểm đăng tải: 23/06/2022 10:49)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng quận Ngũ Hành Sơn Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CP XÂY DỰNG...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: mua VTTH để phục vụ cho công tác chuyên môn của Khoa Ngoại CTTK (Số thông báo: 20220671854 – 00. Thời điểm đăng tải: 23/06/2022 15:31)

Bên mời thầu: Bệnh viện C Đà Nẵng Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT SING Dự án: mua VTTH...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Kiểm toán, báo cáo quyết toán dự án hoàn thành (Số thông báo: 20220669163 – 00. Thời điểm đăng tải: 23/06/2022 08:21)

Bên mời thầu: CHI CỤC ĐĂNG KIỂM SỐ 4 Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH CAF VIỆT NAM Dự án: Nhà làm việc Chi nhánh...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Công ty cổ phần đường sắt Quảng Nam Đà Nẵng Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY TNHH NGÀNH PHÊ; 2/ Công...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty cổ phần đầu tư Minh Hòa; 2/...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Trung tâm Mạng lưới MobiFone miền Trung Chi nhánh Tổng Công ty Viễn thông MobiFone Nhà thầu trúng thầu: 1/2/3/ Tổng Công...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Trường Trung cấp Kỹ thuật miền Trung/TCKT Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ ECOTEK 2/...

Phần mềm nội bộ

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng Mời đấu thầu rộng rãi trong...

Gói thầu 22KHAC-G17: Cung cấp dịch vụ thẩm định giá cổ phần EVNI

Tổng công ty Điện lực miền Trung Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói thầu 22KHAC-G17: Cung cấp dịch vụ thẩm định...

Gói thầu số 47: Mua sắm dây dẫn các loại

Công ty TNHH một thành viên Điện lực Đà Nẵng Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 47: Mua...

Cung cấp trang thiết bị trường học

Trường THCS Đà Nẵng Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp trang thiết bị trường học (Số thông báo: 20220661345...

11 KT-PhuBai2: Kiểm toán công trình

Ban Quản lý dự án Lưới điện miền Trung Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: 11 KT-PhuBai2: Kiểm toán công trình (số...