Gói thầu số 01 Toàn bộ chi phí phần xây dựng công trình

Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Con Cuông Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số...

Nâng cấp sân, xây dựng nhà để xe 02 bánh, nâng cấp nhà để xe

Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Nguyễn Hồng Phúc Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 2: Thi công...

Xây dựng

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bù Gia Mập Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây dựng 08...

Xây lắp, điện, chống sét, cấp thoát nước, hầm tự hoại

Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Hòa Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp, điện, chống sét, cấp...

Xây lắp

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hưng Long Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp (Số thông báo:...

Thi công sửa chữa, cải tạo mặt tiền khu A1

Trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công sửa chữa, cải tạo...

Gói thầu số 02: Cung cấp lắp đặt thiết bị 10 phòng học

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Sóc Trăng Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số...

Gói thầu xây lắp số 01: Toàn bộ

Cơ sở giáo dục bắt buộc A1, Cục C10, Bộ Công an Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu xây lắp...

Cải tạo, mở rộng nhà làm việc

Công ty Cổ phần thương mại Tư vấn thiết kế và Thi công xây dựng Thị xã Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói...

Gói thầu số 2 Xây dựng công trình

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Trấn Yên Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 2...

Chi phí xây dựng

ủy ban nhân dân xã Tân Chi Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Chi phí xây dựng (Số thông báo: 20200812890 -...

Chi phí xây dựng công trình

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Đại tỉnh Bến Tre Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Chi...

Gói thầu số 1: Thi công xây lắp công trình Phần

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 1: Thi công...

Gói thầu số 01: Toàn bộ phần xây lắp công trình

Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Hoàng Anh Nghệ An Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 01:...

Gói thầu số 1: Thi công xây lắp công trình

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 1: Thi công...

Gói thầu số 7: Thi công xây dựng

Công ty cổ phần Tư vấn quy hoạch và Thiết kế xây dựng Hải Dương Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói...

01.XL: Xây dựng kho lưu trữ tài liệu UBND huyện Thạch Hà

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Hà Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: 01.XL: Xây dựng kho...

Gói thầu 44/2020 “Thi công sửa chữa lớn nhà điều hành khu B – khu C và mua bảo hiểm công trình phần công việc thuộc gói thầu”

Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH đại diện bởi Công ty Thí nghiệm Điện lực TP.HCM Mời đấu thầu rộng rãi trong...

(hủy thầu) Xây dựng

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tư vấn Đồng Thuận Thành Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây dựng (Số thông...

(hủy thầu) Xây lắp

Công ty TNHH Một Thành viên Tư vấn Xây dựng Phước Tấn Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Xây lắp (Số TBMT...