Gói thầu XL-01: Thi công xây dựng công trình

Bộ Chỉ huy Quân Sự tỉnh Gia Lai Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu XL-01: Thi công...

Xây lắp

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Pleiku Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây...

Sửa chữa khu xử lý nước thải y tế và hệ thống thu gom nước thải của Trung tâm y tế huyện Đăk Đoa

Trung tâm Y tế huyện Đak Đoa Mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Sửa chữa khu xử lý nước...

Gói thầu XL-01: Thi công xây dựng công trình

Bộ Chỉ huy Quân Sự tỉnh Gia Lai Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói thầu XL-01: Thi công...

Thi công xây lắp công trình

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đức Cơ Mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Thi...

Xây dựng công trình + Thiết bị

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Krông Pa Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây...

Xây lắp

Phòng quản lý đô thị thành phố Pleiku mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Xây lắp (mã số tbmt:...

Gói thầu XD-01: Thi công xây dựng công trình

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN - TỔNG CÔNG TY 15 ( ĐƯỢC CHUYỂN ĐỔI TỪ DNNN : TỔNG CÔNG TY 15 -...

Xây dựng công trình

Văn phòng HĐND UBND huyện Chư Prông Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Xây dựng công trình (mã số...

Xây dựng các hạng mục công trình

Trung Tâm Y Tế Huyện Mang Yang mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Xây dựng các hạng mục công...

Thi công xây dựng công trình và mua sắm lắp đặt thiết bị

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng công...

Xây lắp + Thiết bị

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Pleiku mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Xây...

Sửa chữa các hạng mục công trình

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Gia Lai mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói...

Gói thầu XL-01: Thi công xây dựng công trình

Ban Chỉ huy quân sự huyện Kông Chro mời đấu thầu hạn chế trong nước Gói thầu: Gói thầu XL-01: Thi công...

Thi công xây dựng công trình

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÂM NGHIỆP KÔNG CHRO Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây...

Sửa chữa hệ thống xử lý chất thải rắn y tế của Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

Trung tâm Y tế huyện Ia Pa Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Sửa chữa hệ thống xử lý...

Xây lắp và thiết bị

Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Phú Thiện Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp và thiết...

Gói thầu số 04: Xây lắp

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mộc Châu Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Gói...

Gói thầu XL-01: Thi công xây dựng công trình

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG BTCONS Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu XL-01: Thi...