Điều kiện sử dụng

Các điều kiện
Điều kiện để quý khách được phép đến, đọc và tương tác với website là quý khách phải đọc và chấp nhận các điều kiện về sử dung, đọc và chấp nhận nguyên tắc bảo mật của website này.
Sử Dụng Các Thông Tin Của Website Này
Trừ khi đã ký kết một bản hợp đồng có nội dung ngược lại về website này, Khách, người đọc, khách thuê bao, hội viên, người cộng tác, hay khách hàng không được quyền sử dụng các thông tin này vào việc thương mại hay ở nơi công cộng; không được quyền phát sóng, sao chép, lưu trữ, in ấn, bán hay phát hành bất kỳ phần nào thuộc nội dung website này.
Khi xem website này, quý khách đồng ý với điều kiện để được xem và công nhận rằng việc sử dụng không phép là trái luật và có thể đưa đến sự trừng phạt về dân sự hay hình sự. Nhắc lại, Khách không có bất kỳ quyền hạn gì trong việc sử dụng nội dung, bộ phận của nội dung, kể cả kho dữ liệu của nó, các trang ẩn, các trang liên kết, các mã ẩn, hay các tài sản trí tuệ khác mà trang web có thể có, vì bất cứ lý do gì và vào bất cứ việc gì.
Quyền Sở Hữu Website, Quyền Sử Sụng, Bán, Phát Hành Nội Dung Của Website Này
Website và nội dung của nó là thuộc quyền sở hữu của website. Tài liệu chứa trong website phải được xem là tài sản riêng và được giữ bản quyền. Khách không có quyền gì về nội dung của trang. Việc sử dụng nội dung của website vì bất kỳ lý do gì cũng đều là phạm pháp trừ khi có hợp đồng hay phép công khai của website.
Không Chịu Trách Nhiệm về Nội Dung Trang
Website không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về tính chính xác của nội dung website. Người xem phải chấp nhận các rủi ro khi xem, đọc, sử dung, hay dựa vào thông tin website. Trừ khi quý khách đã ký hợp đồng công khai với website quy định gược lại, quý khách không có quyền cho rằng thông tin của website là chính xác và dựa vào đó. Website không bảo đảm điều đó.
Không chịu trách nhiệm về thiệt hại xảy ra cho máy tính hay phần mềm của quý khách do tương tác với website hay nội dung của nó. Khách chấp nhận các rủi ro về vi rút, sâu bọ, hay các yếu tố tác hại khác.
Khách tải thông tin từ website về phải chấp nhận rủi ro đó. Website không bảo đảm là nội dung tải về không chứa các mã làm hư máy tính, kể cả vi rút và sâu bọ và nhiều thứ khác.
Sử Dụng Tài Liệu, Tái Truyền Tải Tài Liệu
Tài liệu trong Website này được bảo vệ theo luật bản quyền và các điều khoản của hiệp ước quốc tế.
Quý khách không được sử dụng hay sửa đổi tài liệu truy cập từ Các Dịch Vụ Trực Tuyến để biên soạn thành các báo cáo trên phương tiện truyền thông công cộng, không được sử dụng trên Internet, trực tiếp hay gián tiếp truyền tải bằng phương tiện gì, hay chia xẻ với các bên thứ ba hay với một phương tiện thông tin nào bất kỳ phần nội dung nào đã đọc hay phân tích từ chương trình Trí Tuệ Á Châu nếu chưa được phép công khai của Trí Tuệ Á Châu.
Nếu các điều kiện này bị vi phạm, việc thuê bao hay dịch vụ trực tuyến sẽ bị hủy bỏ và Hội Viên, Khách Thuê Bao, Người Sử Dụng cũng từ bỏ quyền đòi các khoản tiền lệ phí thuê bao còn lại.
Tài liệu của Website này được bảo vệ theo luật bản quyền và các điều khoản của hiệp ước quốc tế. HẠN CHẾ: Quý khách đồng ý là sẽ không có ý định trực tiếp hay gián tiếp chuyển tải các nội dung thuộc Dịch Vụ Trực Tuyến hay các sản phẩm hay các tài liệu có liên quan, các dữ liệu kỹ thuật ra cho một bên thứ ba. Quý khách cũng sẽ không bán thông tin này hay sử dụng thông tin này dưới bất kỳ một hình thức sửa đổi nào khác để biên soạn thành các bản tin trực tuyến hay các trang web nếu không được phép công khai của Trí Tuệ Á Châu.
Email Của Khách Là Cơ Sở Để Liên Lạc
Nếu quý khách là khách hàng và gởi email đến website hay nếu quý khách liên lạc với website bằng điện thoại hay thư từ, website sẽ thu thập các thông tin mà quý khách đã truyền đạt và khi đã được phép của quý khách, website này sẽ giao tiếp với trang web của quý khách, thu thập, tìm kiếm các thông tin cần thiết.
An Toàn về Dữ Liệu
Có một số biện pháp để website này bảo vệ các dữ liệu của nó có liên quan đến quý khách. Tuy nhiên, một trong những điều kiện để quý khách được xem hay tương tác với website này là quý khách phải từ bỏ hết mọi quyền khiếu nại website này khi xảy ra việc mất, biến đổi hay sử dụng các thông tin sai mục đích. Quý khách phải cho rằng dữ liệu riêng của quý khách có khả năng bị người khác, chẳng hạn như các “hacker”, lấy và đem ra sử dụng sai quấy gây thiệt hại cho quý khách và quý khách phải đồng ý là trang web sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường các thiệt hại đó.
Nếu bạn có yêu cầu riêng, hãy liên hệ với chúng tôi.