Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 01 Toàn bộ phần xây lắp (Số thông báo: 20201225217 – 00. Thời điểm đăng tải: 15/06/2021 09:38)

Bên mời thầu: Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Con Cuông Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH KHAI KHOÁNG...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án các công trình xây dựng Cam Ranh Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty TNHH Quyết Thắng;...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Xây lắp (Số thông báo: 20210461605 – 00. Thời điểm đăng tải: 15/06/2021 16:03)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư - xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị Nhà...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu G1: Khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi (Số thông báo: 20210473645 – 01. Thời điểm đăng tải: 15/06/2021 14:12)

Bên mời thầu: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG TỈNH QUẢNG NAM Nhà thầu trúng thầu: Công...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng (Số thông báo: 20210509481 – 00. Thời điểm đăng tải: 15/06/2021 16:54)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bình Định Nhà thầu trúng thầu: Liên...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 5c: Tư vấn giám sát khảo sát gói thầu số 05 (Số thông báo: 20210646625 – 00. Thời điểm đăng tải: 15/06/2021 14:48)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Toàn bộ khối lượng xây dựng công trình (Số thông báo: 20210518450 – 00. Thời điểm đăng tải: 15/06/2021 10:26)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lang Chánh Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty Cổ phần TV...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình và bảo đảm ATGT (Số thông báo: 20210532816 – 00. Thời điểm đăng tải: 15/06/2021 14:30)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nga Sơn Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DIỆU...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 07: Cung cấp và lắp đặt thiết bị (Số thông báo: 20210646967 – 00. Thời điểm đăng tải: 15/06/2021 15:22)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thuận Nam Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói số 5: Xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị (Số thông báo: 20210558682 – 00. Thời điểm đăng tải: 15/06/2021 14:55)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Vĩnh Lộc Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Phan Thiết Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 12: Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: 20210470369 – 00. Thời điểm đăng tải: 15/06/2021 12:00)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Phan Rang Tháp Chàm Nhà thầu trúng thầu: Liên Danh Công...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 1: Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán (Số thông báo: 20210316523 – 01. Thời điểm đăng tải: 15/06/2021 08:23)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Nghĩa Hành Nhà thầu trúng thầu: Công...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: 20210428107 – 00. Thời điểm đăng tải: 15/06/2021 14:37)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Trà Bồng Nhà thầu trúng thầu: CÔNG...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý Dự án Giao thông nông thôn Khánh Hòa Nhà thầu trúng thầu: Doanh nghiệp tư nhân xây dựng cơ...