Thi công sửa chữa công trình

Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 3 Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công sửa chữa công trình (Số thông báo:...

14 HH Cột BTLT các loại

Công ty Điện lực Bình Định Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: 14 HH Cột BTLT các loại (Số thông báo: 20210314553...

11 HH Mua sắm MBA 630A – 22 0,4kV và 1600kVA – 35(22) 0,4kV

Công ty Điện lực Bình Định Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: 11 HH Mua sắm MBA 630A - 22 0,4kV và...

Nhà xưởng đội quản lý cao thế Thanh Hóa

Công ty Điện lực Thanh Hóa Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Nhà xưởng đội quản lý cao thế Thanh Hóa (Số...

Thi công sửa chữa công trình

Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 3 Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công sửa chữa công trình (Số thông báo:...

Mua sắm phích nước điện tử phục vụ hội nghị tổng kết HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021

Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Hoàng Bảo Gia Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm phích nước điện...

Gói thầu số 1: Cung cấp vật tư và lắp đặt

Công ty Điện lực Hà Tĩnh - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu:...

Cung ứng biểu mẫu chuyên môn năm 2021

Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung ứng biểu mẫu chuyên môn năm 2021...

Xây lắp công trình

Trung tâm Phát triển Cụm công nghiệp Khuyến công và Dịch vụ công ích thành phố Đông Hà Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước...

Gói thầu số 02: Thi công xây dựng + thiết bị

Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Hoằng Hóa Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 02: Thi công xây...

(gia hạn) Mua sắm Dây dao siêu âm loại dùng với tay dao mổ hở

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Mua sắm Dây dao siêu âm loại dùng với...

(gia hạn) Gói thầu 01.XL: Sửa chữa, nâng cấp đường Hương Thọ

Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Hoàng Phan Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu 01.XL: Sửa chữa, nâng...

(hủy thầu) Gói thầu số 01 HHo: Cung cấp vật tư (trừ vật tư A cấp) và thi công xây lắp công trình Đại tu lưới điện khu vực Điện lực Ba Tơ năm 2021

Công ty Điện lực Quảng Ngãi Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 01 HHo: Cung cấp vật tư (trừ...

Gói thầu số 01: Toàn bộ phần xây lắp

Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư Bảo Hân Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 01: Toàn bộ...

(hủy thầu) Gói thầu số 01 HHo- Cung cấp vật tư và thi công công trình Đại tu lưới điện khu vực Điện lực Bình Sơn (đợt 2) năm 2020

Công ty Điện lực Quảng Ngãi Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 01 HHo- Cung cấp vật tư và...

(hủy thầu) Gói thầu số 1 – Cáp điện các loại

Công ty Điện lực Quảng Ngãi Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 1 – Cáp điện các loại (Số...

(hủy thầu) Gói thầu số 2- Máy cắt hợp bộ 800A- 24kV

Công ty Điện lực Quảng Ngãi Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 2- Máy cắt hợp bộ 800A- 24kV...

(hủy thầu) Gói thầu số 01 HH: Mua sắm 01 chiếc xe ô tô 05-07 chỗ

Công ty Điện lực Quảng Ngãi Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 01 HH: Mua sắm 01 chiếc xe...

(gia hạn) Gói thầu số 03: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo Nghiên cứu khả thi; thiết kế và thi công cắm cọc GPMB, MLG

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông số 1 Thanh Hóa Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói...

Thi công toàn bộ phần xây dựng sửa chữa cải tạo kè chống xói lở công trình trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu A Đớt

Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Thừa Thiên Huế Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công toàn bộ phần...