Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Giám sát khảo sát lập báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh dự án (Số thông báo: 20210953811 – 00. Thời điểm đăng tải: 21/09/2021 19:38)

Bên mời thầu: Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN AN NGUYÊN Hình thức lựa chọn nhà...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 01: Toàn bộ phần xây lắp (Số thông báo: 20210808581 – 00. Thời điểm đăng tải: 21/09/2021 09:32)

Bên mời thầu: Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Nam Đàn thuộc UBND huyện Nam Đàn Nhà thầu trúng thầu:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 11: Thí nghiệm, kiểm định chất lượng vật liệu (Số thông báo: 20210841779 – 00. Thời điểm đăng tải: 21/09/2021 14:32)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Ninh Thuận Nhà thầu...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Xây lắp công trình (Số thông báo: 20210857482 – 00. Thời điểm đăng tải: 21/09/2021 13:27)

Bên mời thầu: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG TỈNH QUẢNG NAM Nhà thầu trúng thầu: Liên...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán (Số thông báo: 20210950032 – 00. Thời điểm đăng tải: 21/09/2021 07:31)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An Nhà thầu trúng thầu: Công ty trách...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 02: Xây lắp toàn bộ công trình (bao gồm chi phíđảm bảo an toàn giao thông) (Số thông báo: 20210752062 – 00. Thời điểm đăng tải: 21/09/2021 22:34)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hà Trung Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty TNHH Vận tải...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ninh Sơn Nhà thầu trúng thầu: 1+3/ Công ty TNHH Thiết kế...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đầu tư xây dựng công trình ; Số KHLCNT: 20210940585 – 01

Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Bình (Được phê duyệt tại văn bản ngày 16/09/2021 ) Tổng mức đầu tư: 14.000.000.000 VND ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Huyện Thọ Xuân Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty Cổ phần Đầu...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 02: Xây dựng + thiết bị + bảo hiểm công trình (Số thông báo: 20210812247 – 00. Thời điểm đăng tải: 21/09/2021 08:27)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Thành Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty TNHH Mạnh...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 01XL: Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: 20210877268 – 00. Thời điểm đăng tải: 21/09/2021 14:21)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tuy An Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty TNHH SX&XD...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 10: Toàn bộ phần xây lắp (Số thông báo: 20210834839 – 00. Thời điểm đăng tải: 21/09/2021 15:54)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Quảng Điền Nhà thầu trúng thầu: Liên Danh công ty...