Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp dây và cáp điện bổ sung đợt 2 năm 2020 cho Công ty Điện lực Ninh Thuận (Số thông báo: 20201158472 – 00. Thời điểm đăng tải: 20/11/2020 08:06)

Bên mời thầu: Công ty Điện lực Ninh Thuận Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam Dự án: Cung cấp...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 03: Toàn bộ phần chi phí xây lắp và thiết bị công trình (Số thông báo: 20201064321 – 00. Thời điểm đăng tải: 21/11/2020 09:28)

Bên mời thầu: CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HOÀNG NAM Nhà thầu trúng thầu: LIÊN DANH NHÀ THẦU HUẾ PCCC...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 2: Xây lắp công trình (Số thông báo: 20201056028 – 00. Thời điểm đăng tải: 20/11/2020 13:51)

Bên mời thầu: Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Minh Trung Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Xây dựng Thương mại...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây lắp (Số thông báo: 20201047941 – 00. Thời điểm đăng tải: 20/11/2020 07:54)

Bên mời thầu: Công ty Điện lực Thanh Hoá Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần xây dựng và phát triển hạ tầng số...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 04: Xây lắp toàn bộ công trình (bao gồm chi phí dự phòng) (Số thông báo: 20201038259 – 02. Thời điểm đăng tải: 20/11/2020 08:40)

Bên mời thầu: Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Sao Mai Nhà thầu trúng thầu: Công ty Trách nhiệm hữu hạn xây lắp Hoàng...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Công ty điện lực Nghệ An Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP ĐÔNG HƯNG 2/ CÔNG TY...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm lịch bloc 2021 phục vụ chăm sóc khách hàng Tết Dương lịch (Số thông báo: 20201076950 – 01. Thời điểm đăng tải: 20/11/2020 15:17)

Bên mời thầu: Trung tâm Kinh doanh VNPT - Phú Yên - Chi nhánh Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông Nhà thầu trúng thầu:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng (Số thông báo: 20201004576 – 00. Thời điểm đăng tải: 20/11/2020 10:35)

Bên mời thầu: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TV XÂY DỰNG NHÂN HIẾU Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & DỊCH...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn giám sát thi công công trình (Số thông báo: 20201162085 – 00. Thời điểm đăng tải: 20/11/2020 16:37)

Bên mời thầu: CỤC HẢI QUAN TỈNH BÌNH ĐỊNH Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH tư vấn thiết kế và xây dựng tổng hợp...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Thuốc generic 2 (Số thông báo: 20201053541 – 00. Thời điểm đăng tải: 20/11/2020 15:13)

Bên mời thầu: Bệnh viện đa khoa Tỉnh Khánh Hòa Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương CODUPHA Dự án: Thuốc...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Bệnh viện hữu nghị Việt Nam Cu Ba Đồng Hới Nhà thầu trúng thầu: 1/CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI;...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Bệnh viện Nhi Thanh Hóa Nhà thầu trúng thầu: 1/Công ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Nam Giao; 2/CÔNG TY CỔ PHẦN...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu xây dựng trang thông tin điện tử của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định (Số thông báo: 20201163272 – 00. Thời điểm đăng tải: 21/11/2020 10:08)

Bên mời thầu: Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định Nhà thầu trúng thầu: Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Dự án:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua bình giống và cây giống lan Kim Tuyến (Số thông báo: 20201115797 – 00. Thời điểm đăng tải: 20/11/2020 16:45)

Bên mời thầu: TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VÀ THÔNG TIN KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ Nhà thầu trúng thầu: TRUNG TÂM...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm vật chất bảo đảm huấn luyện bằng kinh phí Quốc phòng thường xuyên năm 2020. (Số thông báo: 20201124335 – 00. Thời điểm đăng tải: 20/11/2020 15:16)

Bên mời thầu: Lữ đoàn 189 Nhà thầu trúng thầu: HỘ KINH DOANH TRUNG TÂM ĐIỆN TỬ TIN HỌC VIỆT PHÁT Dự án: Mua sắm vật...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: 01XL: Toàn bộ phần Xây dựng và Thiết bị (Số thông báo: 20200922193 – 00. Thời điểm đăng tải: 20/11/2020 09:18)

Bên mời thầu: NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH TỈNH PHÚ YÊN Nhà thầu trúng thầu: Liên...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua hàng hóa tổng hợp (Số thông báo: 20201120940 – 00. Thời điểm đăng tải: 21/11/2020 09:29)

Bên mời thầu: Kho K826/Cục Quân khí Nhà thầu trúng thầu: Đại lý tổng hợp Hoàng Thị Điểm Dự án: Mua sắm thường xuyên. Hình thức...