Kế hoạch đấu thầu dự án: Mua sắm dụng cụ doanh trại trang bị cho Công an tỉnh Phú Yên năm 2020

Chủ đầu tư: Công an tỉnh Phú Yên (Được phê duyệt tại văn bản 362/QĐ-CAT-PH10 ngày 04/08/2020) Tổng mức đầu tư: 1.444.700.000 VND Số gói...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng công cụ tính toán hỗ trợ tham mưu chỉ đạo, điều hành quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Mã

Chủ đầu tư: Chi cục Thủy lợi Thanh Hóa (Được phê duyệt tại văn bản 3057/QĐ-UBND ngày 31/07/2020) Tổng mức đầu tư: 4.934.000.000 VND Số...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Xây dựng các hạng mục phụ trợ Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội thị xã LaGi

Chủ đầu tư: Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội thị xã LaGi (Được phê duyệt tại văn bản 20/QĐ-NHCS ngày 03/8/2020) Tổng...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Nhà làm việc Văn phòng Công ty, hạng mục: Sửa chữa hội trường, tường rào cổng ngõ và nhà xe

Chủ đầu tư: Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Quảng Nam (Được phê duyệt tại văn bản 1365/QĐHĐTV-CT ngày 31/07/2020) Tổng...

Kế hoạch đấu thầu dự án: KHLCNT Cải tạo, xây dựng mở rộng nhà ĐHSX Điện lực Anh Sơn – Công ty Điện lực Nghệ An

Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Nghệ An - Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (Được phê duyệt tại văn bản 3694/QĐ-PCNA ngày...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Đường giao thông vùng sản xuất lâm nghiệp tập trung HTX dịch vụ nông nghiệp và xây dựng Minh Sơn, xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc

Chủ đầu tư: UBND xã Minh Sơn (Được phê duyệt tại văn bản ngày 04/08/2020 ) Tổng mức đầu tư: 2.569.990.192 VND ...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ninh Hải (Được phê duyệt tại văn bản ngày 27/07/2020 )...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Trường PTDTBT Tiểu học – THCS Tà Pơơ; Hạng mục: Nhà đa năng, nhà vệ sinh học sinh

Chủ đầu tư: UBND xã Tà Pơơ (Được phê duyệt tại văn bản ngày 28/07/2020 ) Tổng mức đầu tư: 2.165.026.000 VND ...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Đầu tư hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên địa bàn các xã Tịnh Long, Tịnh An, Tịnh Châu, Tịnh Thiện và Tịnh Hòa năm 2020

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng và Phát triển quỹ đất thành phố Quảng Ngãi (Được phê duyệt...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu – Thay thế màn hình rơ le bảo vệ và hợp bộ điều khiển, đo lường BCU TBA500kV Dốc Sỏi

Chủ đầu tư: Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia Công ty Truyền tải điện 2 (Được phê duyệt tại văn bản ngày...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn xây dựng công trình

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ninh Hải (Được phê duyệt tại văn bản ngày 24/07/2020 )...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Công trình Cải tạo, sửa chữa và xây dựng khu Khám và Điều trị tự nguyện của Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới

Chủ đầu tư: Bệnh viện hữu nghị Việt Nam Cu Ba Đồng Hới (Được phê duyệt tại văn bản ngày 03/08/2020 ) Giá...

Kế hoạch đấu thầu dự án: KHLCNT Kết nối các thiết bị Recloser, LBS với TTĐKX tỉnh Nghệ An năm 2020

Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Nghệ An - Tổng công ty Điện lực miền Bắc (Được phê duyệt tại văn bản ngày...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Chủ đầu tư: Bộ Giao thông vận tải (Được phê duyệt tại văn bản ngày 03/08/2020 ) Tổng mức đầu tư: 12.577.487.000.000 VND...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đầu thầu Kè chắn sóng bờ biển bảo vệ khu dân cư Phú Hội 2, xã Vạn Thắng

Chủ đầu tư: Ban QLDA Đầu tư Xây dựng các công trình Nông nghiệp Phát triển nông thôn Khánh Hòa (Được phê duyệt tại...

Kế hoạch đấu thầu dự án: KHLCNT Xây dựng mở rộng nhà ĐHSX Điện lực Tân Kỳ – Công ty Điện lực Nghệ An

Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Nghệ An - Tổng công ty Điện lực miền Bắc (Được phê duyệt tại văn bản ngày...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc công trình: Trường mầm non xã Cẩm Phú, huyện Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh Hoá

Chủ đầu tư: Uỷ ban nhân dân huyện Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh Hoá (Được phê duyệt tại văn bản ngày 04/08/2020 ) Tổng...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Sửa chữa cầu Dục Thanh, thành phố Phan Thiết.

Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Bình Thuận. (Được phê duyệt tại văn bản ngày 24/07/2020 ) Tổng mức đầu tư:...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nâng cấp, mở rộng cầu Phổ Tây

Chủ đầu tư: UBND xã Phú Thượng (Được phê duyệt tại văn bản ngày 27/07/2020 ) Tổng mức đầu tư: 1.605.501.000 VND ...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Cải tạo, nâng cấp sân đường trước mặt kho hàng hóa đến trước nhà trạm nguồn – Cảng HKQT Cam Ranh

Chủ đầu tư: Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh – TCT Cảng HK Việt Nam-CTCP (Được phê duyệt tại văn bản ngày 31/07/2020...