Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường và cầu các tuyến QL.1B, QL.37, QL.17 và QL.3C, địa phận tỉnh Thái Nguyên (từ 01 4 2021 đến 31 3 2024)

Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường và cầu...

Gói thầu số 01 Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường và cầu tuyến QL.39, tỉnh Hưng Yên (từ 01 4 2021 đến 31 3 2024).

Ban Quản lý dự án đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Giẽ Ninh Bình Mời đấu...

Xây lắp công trình

Cục Quản lý đường bộ II Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp công trình (Số thông báo: 20210237246 - 00....

Gói thầu số 01: Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường và cầu các tuyến QL.4A (đoạn Km66-Km74; Km136-Km204), QL.34B, tỉnh Cao Bằng (từ 1 4 2021 đến 31 3 2024)

Ban Quản lý bảo trì đường bộ Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 01: Quản lý, bảo dưỡng thường...

Xây lắp công trình

Cục Quản lý đường bộ II Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp công trình (Số thông báo: 20210237208 - 00....

Gói thầu số 03: Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường và cầu các tuyến QL.34 (Km73-Km247), QL.4C, tỉnh Cao Bằng (từ 1 4 2021 đến 31 3 2024)

Ban Quản lý bảo trì đường bộ Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 03: Quản lý, bảo dưỡng thường...

Xây lắp

Công ty TNHH xây dựng và thương mại Đại Hoàn Cầu Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp (Số thông báo:...

Xây lắp công trình

Cục Quản lý đường bộ II Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp công trình (SốTBMT: 20210232082 - 00. Thời điểm...

Xây lắp

Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Dịch vụ Trung Quân Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Xây lắp (...

Xây lắp công trình

Cục Quản lý đường bộ II Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp công trình (SốTBMT: 20210232066 - 00. Thời điểm...

Gói thầu số 02: Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường và cầu trên các tuyến QL.12

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH ĐIỆN BIÊN Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Gói thầu số 02: Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên...

Xây lắp và đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TÂN PHƯƠNG LÊ Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Xây lắp và đảm...

Xây lắp công trình

Cục Quản lý đường bộ II Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp công trình (Số thông báo: 20210237252 - 00....

Xây lắp công trình

Cục Quản lý đường bộ II Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp công trình (Số thông báo: 20210237257 - 00....

Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường và cầu

Ban quản lý dự án vốn sự nghiệp Sở GTVT Thừa Thiên Huế Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Quản lý, bảo...

Gói thầu số 3: Thi công xây dựng

Ban Quản lý dự án 8 Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 3: Thi công xây dựng (Số thông...

Thi công xây dựng

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HƯNG LONG Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công xây dựng ( số thông báo: 20210237089...

Gói thầu số 3: Thi công xây dựng

Ban Quản lý dự án 8 Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 3: Thi công xây dựng (Số thông...

01.XL: Đường giao thông liên thôn Bắc Tiến – Tân Tiến

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Hà Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: 01.XL: Đường giao thông...

Gói thầu số 3: Thi công xây dựng

Ban Quản lý dự án 8 Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 3: Thi công xây dựng (Số thông...